lokalny poligon słowny

Zanim zabierzesz głos - przeczytaj


            Wpisy


Szanowni Państwo czy tylko ja zauważyłem że znikają z tego forum wpisy ?Informator Gminny
Czy w Gminie Świerklaniec należy ograniczać paliwa stałe do ogrzewania?


Zdecydowanie tak i w szybkim tempie
0% (0 głosów)
Tak ale stopniowo w perspektywie kilkunastu lat
50% (4 głosy)
Gmina nie powinna robić takich ograniczeń na jej terenie
38% (3 głosy)
Nie mam zdania w tej kwestii
13% (1 głos)
Razem głosów: 8


wow!


chyba sobie poszukam roboty.5 miesięcy od zmiany wójta w Gminie Świerklaniec


zauważam duże zmiany na lepsze
17% (2 głosy)
zauważam niewielkie zmiany na lepsze
8% (1 głos)
nie zauważam zmian
50% (6 głosów)
zauważam niewielkie zmiany na gorsze
8% (1 głos)
zauważam duże zmiany na gorsze
17% (2 głosy)
Razem głosów: 12


Nowa umowa na świadczenie usług oświetleniowych


Czy ktoś ma wiedzę, które ulice dotychczas nieoświetlone doczekają tego dobrodziejstwa w nowej umowie.
Subskrybuje zawartość