asystent rodziny


Czy w naszej gminie są jacyś asystenci rodziny którzy zajmują się takimi potrzebującymi pomocy osobami?
http://tarnowskiegory.naszemiasto.pl/artykul/pijana-matka-w-nakle-zostaw...