DO PRZEMYŚLENIA.............!!!


Przekonanie jest sumieniem ludzkich zmysłów. Mali ludzie o prestiż się boją, wielcy go mają, bo tylko złota nie chwyta rdza. Czasami lekarstwo gorsze od choroby. Można się oburzyć ale oburzenie to nie sumienny rachmistrz. Ja znam wędrowców co mylą kwiaty z gwiazdami, jednak wierzę, że Uczciwość i Kompetencje istnieją - wymyśla się kłamstwa. Zasłużona kara nie krzywdzi. Polityka to nie jest marzycielska rzecz, bo przecież cnota, cnocie nie wadzi, a jasność problemów to podstawowa wartość o którą warto się dopytywać, czy się to komuś podoba czy nie. Taki już jestem, bo przechodząc przez życie dziur w płocie nie robiłem, a przed bitwą nigdy nie trąbie wygranej. Myśli moje jak mucha siadają na wszystkim,a pod lodem wrzątku nie szukam i wiem, że usta moje nie mają drzwi, i ciągle czekają by pomóc drugiemu. O losie człowieka decyduje człowiek, bo jeszcze raz powtórzę: przekonanie jest sumieniem zmysłów, bo w życiu należy być życzliwym i umieć życzliwością obdarzać.Należy także być umiarkowanym, bo to stronnik życia i trzeba pamiętać, że słońce zachodzi na zachodzie.
Biorąc pod uwagę całokształt działalności Pana Marka Cyla z pełnym zaufaniem oddam mój głos na niego, bo to człowiek z klasą i z wielkim potencjałem.
Zachęcam wszystkich z Państwa do udzielenia poparcia dla Pana Marka Cyla.

Z wyrazami szacunku
G. Nowak