"gładko" weszliśmy w Nowy Rok


Nie wiem jak przedstawia się sytuacja w pozostałych miejscowościach ale Orzech wyjątkowo "gładko" wszedł w ten Nowy Rok. O bezpiecznym przemieszczaniu się gminnymi drogami nie ma tutaj mowy, bo są one po prostu pokryte lodem. Najwyraźniej właściciele firmy Bio-Ekos, z którymi Pan Kazimierz Flakus podpisywał umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych, mają nas-delikatnie rzecz ujmując-w nosie...tomaszhendel

Jedną z ofiar ...

Warunkow drogowych oraz niedostatecznej ostroznosci kierowcow stal sie jeden z nowowybudowanych sygnalizatorow swieltnych w Orzechu - cala sygnalizacja nie zostala jeszcze uruchomiona i pewnie jeszcze troche czasu uplynie zanim naprawia szkode.

http://naforum.zapodaj.net/c1ceb8582788.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/dbac8b8f8dc1.jpg.html

ślisko, ślisko ...

Ha, gdyby już było obsadzone stanowisko wice-wójta przez p. Łężaka, to na pewno drogi byłyby posypane. Pan ten posiada bardzo dużą wiedzę nt. śliskości i na pewno by antycypował to zagrożenie... Na co czeka wójt? A zima za pasem ...

msobczak

co stanowi umowa?

Czy w umowie jest wskazana osoba uprawniona przez Gminę do wydawania dyspozycji wyjazdu na drogi i chodniki sprzętu i ludzi z firmy dbającej o zimowe utrzymanie? Czy za ten zakres spraw nie odpowiada przypadkiem kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ekologii?

Obserwator1b

Panie Nowak za co jeszcze ma

Panie Nowak za co jeszcze ma być odpowiedzialny Pan Flakus,
jest firma, jest umowa, to brak reakcji na warunki pogodowe nowych władz jest zwykłą nieudolnością. Jeżeli w tak prostych sprawach Pan Cyl nie umie sobie poradzić, to jak oceniać jego kompetencje do zarządzania gminą ?

Edek

Panie Nowak co ma stary wójt

Panie Nowak co ma stary wójt do realizacji umowy, jak egzekwowanie zapisów umowy należy do nowej władzy, ale żeby to robić trzeba być naprawdę kompetentnym.Śliskie drogi drogi Panie Nowak to zwykła niekompetencja nowych władz.

:)

Stary Wójt ma to do realizacji umowy, że to on określił warunki przetargu i go ogłosił, i to on Podpisał skrajnie niekorzystną umowę dla Gminy z wykonawcą na okres blisko dwóch lat. Umowa jest skonstruowana w taki sposób, że nie daje Gminie żadnej możliwości egzekwowania wykonania usługi odśnieżania i w żaden sposób nie zabezpiecza interesu Gminy (można to sprawdzić na BIP).I tu drogi Edku mamy właśnie problem. Poprzednik Pana Cyla nie zabezpieczył właściwie możliwości egzekwowania zapisów umowy. Więc zalecałbym zwolennikom poprzedniego wójta oraz wszystkim krytykom Pana Cyla dużą dozę wstrzemięźliwości w wypowiadaniu się na temat jego kompetencji. Raczej skupiłbym się na ich miejscu na szukaniu racjonalnych argumentów które mogłyby stanowić jakieś wytłumaczenie decyzji poprzedniego Wójta. Drogi Edku mam również nadzieję, że dzięki nowemu wójtowi i nowej radzie gminy już wkrótce dowiemy się o wielu " wielkich sukcesach" i "niewątpliwej trosce" o gminę poprzedniego wójta.

Edek

Zapoznałem się z umową i nie

Zapoznałem się z umową i nie zauważyłem w niej drogi Anonimie skrajnie niekorzystnych zapisów, jeżeli takie są to proszę podaj numer artykułu i jego treść.
Ja zauważyłem zapis, że wykonawca ma w czasie 60 minut od wezwania przystąpić do akcji (art. 2 umowy) i jeżeli 2 razy nie dotrzyma tego terminu to można z nim zerwać umowę
(art. nr 14 umowy). Oprócz tego kara w wysokości 3000 za przekroczenie czasu reakcji powyżej 60 minut (art. 11 umowy). Reasumując jeżeli wykonawca 2 razy nie zadziała w ciągu 60 minut to zapłaci karę 6000,00 zł i można z nim zerwać umowę. Takie zapisy umowy moim zdaniem bronią wystarczająco interesy gminy tylko trzeba je umieć egzekwować.

?

Zerwać umowę ? A jaki jest okres wypowiedzenia (zerwania) tej umowy? Miesiąc ?, a może dwa miesiące?, a może pół roku? Drogi Edku wskaż mi ten okres w tej umowie jeśli takowy jest, bo się go nie doszukałem(artykuł i jego treść)? I jak zauważył słusznie "msobczak", nawet jeśli wykonawca wyśle w ciągu 60 minut jednego człowieka z łopatą to już akcja została podjęta (czyli wykonawca zrealizował zapis umowy i nie można nałożyć na niego żadnej kary), co więcej ten człowiek może odśnieżać gminę Świerklaniec do wiosny!!! Chyba, że znalazłeś w tej umowie Drogi Edku zapis jak szybko ten cżłowiek z łopatą powinien odśnieżyć gminę ? jeśli tak to podaj artykuł i jego zapisy ?! Więc Drogi Edku przeczytaj dokładnie tą umowę, i zapoznaj się z podobnymi na BIP innych miast i gmin, a potem się wypowiadaj. Ja jako osoba zawodowo zajmująca się prawem, takiego gniota nie widziałem nigdy w życiu!

Edek

Pewno masz rację jako

Pewno masz rację jako zawodowiec. Ja mam tylko jeszcze jedną wątpliwość, bo znalazłem tego na BIP Urzędu Gminy, czy umowa z poprzednim wykonawca była inna, jeżeli tak to w pełni Cię popieram, jeżeli nie, to może nie jest to wina wójta lecz urzędników którzy przygotowują przetargi i umowy

Drogi Edku

Nawet jeśli tak by było jak piszesz, to poprzedniego Wójta nic nie zwalnia z odpowiedzialności za podpisanie takiej umowy. Pamiętaj, że to Wójt dobiera sobie współpracowników, a nie odwrotnie.

Obserwator1b

A może umowa była

A może umowa była przygotowana dla innej firmy, a tylko przypadkiem wygrała ją firma z Nowego Chechła?

:):):)

Gniot nie gniot, ale śliskość powstała i nie została zlikwidowana za kompetentnego Wójta Cyla :)

?

No tak, zgadza się w 100 %, nie widziałem nigdzie nowego Wójta z łopatą do śniegu lub z wiadrem soli, albo prowadzącego pług. Natomiast zakładam, że te uśmiechy świadczą o tym, że wiesz doskonale, że umowa to gniot i jeszcze cię to bawi ? bardzo ciekawe. Myślę, że wielu mieszkańców i nowego Wójta niekoniecznie ta sytuacja bawi! A może miałeś/aś swój udział w przygotowaniu tego gniota?

:):):)

Drogi Anonimie zastanawia mnie tylko jedna sprawa, że nikt nie chce komentować wątku podjęcia pracy przez jednego z radnych w firmie Bio - Ekos? Dla mnie jest to przynajmniej nie etyczne :(

gładko" weszliśmy w Nowy Rok

on tam pracuje od pół roku- wtedy nie było zimy

:):):)

Może wtedy był przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych? :)

gładko" weszliśmy w Nowy Rok

)))
biedny

msobczak

przystąpienie do akcji

Jeśli wykonawca podejmie działania wysyłając jednego pracownika z łopatą to wykonał postanowienia umowy?

Widzę tu jednak dużą

Widzę tu jednak dużą nieudolność poprzednich władz Gminy w zakresie wyboru firmy do akcji zimowej.
W przetargu na prowadzenie akcji zimowej nie zażądano gwarancji należytego wykonania zamówienia ani wadium a jedynym kryterium wyboru oferenta była cena ( można sprawdzić na BIP) !
Ustalono też głupio karę za nie przystąpienie do akcji w ciągu 60 minut na 3000 zł, nie precyzując na czym ma to przystąpienie polegać, czy wykonawca ma rozpocząć we wszystkich sołectwach i jakim sprzętem. Nie ustalono też progresji tej kary w zależności od czasu opóźnienia przystąpienia do akcji, dlatego też za wpadkę pierwszego stycznia i kilkugodzinne opóźnienie wykonawca może być ukarany tylko na 3000 zł.
Nowy Wójt został tym samym postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli dojdzie do wypowiedzenia umowy tak niestarannie wybranej firmy, to proponuję przeprowadzić przetarg ograniczony do sprawdzonych firm a nie eksperymentować z firmą z Nowego Chechła.

Firma działa na zlecenie

Firma działa na zlecenie Gminy i to czy wybrana była przez poprzednią władzę, czy obecną nie ma znaczenia. Znaczenie ma za to kompetencja władz. Jak widać na tym przykładzie dobrze jest z tą kompetencją jest tylko na plakatach wyborczych. Według mnie jest to zwykła nieudolność obecnej ekipy rządzącej.

Powstałe zagrożenie w kontekście SIWZ na zimowe utrzymanie dróg:

"6.2. Prace przy zimowym utrzymaniu prowadzone będą systemem interwencyjnym, po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i wydaniu stosownych dyspozycji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6.3. Podjęcie akcji zimowej następuje w ciągu 60 min. od telefonicznego powiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6.4. Akcją zimową objęte zostaną wyłącznie drogi, parkingi i chodniki wskazane przez Zamawiającego.
6.5. Wykonawca zobowiązany jest codziennego sporządzania raportów z prowadzonej akcji zimowej i potwierdzenia ich przez Zamawiającego następnego dnia po dniu, w którym była prowadzona akcja. Dokument „ Raport „ Wykonawca otrzyma od Zleceniodawcy."

Od lat takiego zaniedbania nie było. Przez kilka godzin po wystąpieniu niebezpiecznej śliskości nie prowadzono akcji przeciw powstałemu oblodzeniu. Doszło do poważnego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców na skutek zaniechania obowiązków przez zarządcę dróg gminnych czyli Urząd Gminy lub przez firmę prowadzącą akcję zimową. Mam nadzieję, że w interesie mieszkańców radni zgłoszą odpowiednie interpelacje, mieszkańców Urząd przeprosi ( również za pośrednictwem tego forum) i wyjaśni zaistniałą sytuację a winni zostaną ukarani.

re

Proszę pamiętać, że firmę w przetargu wyłonił poprzedni Wójt, on też podpisał umowę z firmą BIOEKOS z Nowego Chechła na okres 2 lat!!!

:):):)

Mnie zastanawia tylko kwestia tego, że radny dostaje w tej firmie pracę, a następnie ta firma wygrywa przetarg przygotowany przez Urząd Gminy???

Michał

:)

Przypomnij sobie sposób realizacji programu niskiej emisji parę lat temu.

ślisko

Czyli forma odpowiedzialna jest wybrana. To niech teraz nowy zadzwoni i zgłosi że mają posypać - zgodnie z umową. Gmina zgłasza firma sypie.
Nie ma zgłoszenia NFZ zarabia na gipsie.

r.orzech

cd.

Kompetencja "nowej władzy" nadal wystawiana jest przez "starych" na próby. Ale jak mi tutaj ktoś już wcześniej wyjaśniał: " nowa władza" musi odpocząć od trudów wyborczych i zacznie działać.... nie wiadomo kiedy! Jak odpocznie , czyli pół roku przed nowymi wyborami.

Neudeck

.................

"Sorry.....taki mamy klimat"

:):):)

Nie pracuje w firmie Bio - Ekos jeden z radnych Świerklanieckich?

Pan Ledwoń

podobno z firmie Bio - Ekos pracuje chechelski radny Pan Tadeusz Ledwoń

:):):)

Tak i wcale się z tym nie kryje w swojej ulotce na wybory sam napisał, że pracuje w firmie Bio - Ekos. :)

msobczak

praca w firmie Bio-Ekos

Ja nie widzę nic nagannego w tym, że Pan Ledwoń pracuje w firmie Bio-Ekos. Oczekuję jedynie tego, żeby w głosowaniach na forum Rady Gminy, w których rozstrzygane będą sprawy powiązane z firmą Bio-Ekos nie brał udziału. Oczywiście wstrzymanie się od głosowania nie wyklucza udziału w dyskusji nad tematem, który ma być w późniejszym głosowaniu rozstrzygnięty. Nawet ze wszech miar wskazane byłoby, żeby jako zawodowiec wzbogacał dyskusję swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

:):):)

Panie Sobczak rozumie , że chcecie mieć pana Ledwonia po stronie Wójta w Radzie Gminy dlatego nic nagannego pan w tym nie widzi. Ale fakty są takie, że pracował w firmie Bio - Ekos od kilku miesięcy po których ta firma wygrywa przetarg na zimowe utrzymanie dróg publicznych w Gminie Świerklaniec. Później okazuje się, że zapisy tej umowy są nie korzystne dla Gminy (dla firmy Bio - Ekos niby tak). Jak dla mnie dużo tu zbiegów okoliczności. :) Teraz oczekuje pan, że radny nie będzie brał udziału w głosowaniu??? Gdzie tu etyka???

ręce opadają

Panie Sobczak ręce opadają po takim wpisie. Z drugiej strony po Pana wpisach widać, że nie jest Pan "świeżakiem" w sprawach samorządowych, być może dlatego siedząc w tych realiach przestał Pan dostrzegać to co przeciętny mieszkaniec widzi jak czarne na białym - sprzeczność interesów. Jak ma lokalny samorząd dobrze funkcjonować jak takich "kwiatków" może być jeszcze więcej ? To czyim interesem ma sie kierować - mieszkańców czy jakiegoś radnego, żony radnego itd. ?

msobczak

zasady w administracji

Naczelną zasadą administracji, w tym administracji samorządowej jest zasada legalizmu. Polega ona na tym, że organy władzy mogą działać jedynie na podstawie i w ramach norm prawnych. Nie ma żadnego przepisu zabraniającego radnemu pracować w firmie (nie będąc jej zarządem), która wykonuje usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w której pełni on funkcję członka organu kolegialnego (w tym przypadku Rady Gminy). Konfliktu interesów, który słusznie budzi uzasadnione zastrzeżenia mieszkańców likwiduje się właśnie w opisany przeze mnie sposób tj. nie biorąc udziału w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji Rady Gminy w sprawach mających związek z firmą, w której radny jest zatrudniony. Radny Ledwoń o ile jest mi wiadomo, otrzymał mandat od społeczeństwa będąc już pracownikiem firmy Bio-Ekos więc zarzuty nie są funta kłaków warte.

popieram

jest to ważny dzień dla mnie bo nigdy nie myślałem że zgodzę się z Panem Sobczakiem a tu jednak proszę zgadzam się

minimum przyzwoitości

// darujmy sobie argumentację, że jak ktoś otrzymał mandat od społeczeństwa to wszystko mu przejdzie, ... i co jak głosowałem na Radka Sikorskiego albo innego Hofmana to mi ich rozliczanie "kilometrówek" ma teraz nie przeszkadzać, a przecież takie luki w prawie istniały przed wyborami i co wyborca nie wiedział o tym ? jasne najlepiej gadać "widziały gały co brały"/ poza tym są jeszcze w polskim słowniku takie słowa jak przyzwoitość, uczciwość, honor i mam prawo liczyć, że Radny to człowiek, który je zna i posiada, choć to chyba naiwność z mojej strony bo polityka tych słów dawno już nie rozumie i nie stosuje //

:):):)

Czym innym jest zasada legalizmu, a czym innym ETYKA. Ma Pan rację otrzymał mandat jako pracownik firmy Bio - Ekos ale kto albo ilu jego wyborców wiedziało o dziwnym zbiegu okoliczności który wypłynął dopiero po 01.01.2015r ??? Poza tym to nie zarzuty a przytoczenie pewnych faktów :) To tak jak z Pana pomysłem na <> Ośrodka Zdrowia - dostał Pan za niego mandat radnego???

msobczak

etyka

a kim Ty jesteś człowieku, że chcesz wyznaczać normy etyczne dla mieszkańców naszej Gminy!?!? Widać wstydzi się Pan(i) swojego imienia i nazwiska a na autorytet etyki chce Pan(i) się kreować!? Śmieszność.. nic więcej.

Ja swoje poglądy na forum wyrażam jako głos w dyskusji na tematy dotyczące najbliższego otoczenia. Nie jestem populistą i nie kreuje swoich poglądów na potrzeby mandatu radnego. Źle bym się czuł względem swojego sumienia gdybym miał tak robić.

etyka c.d.

Nie wiem kim jest anonim ale ja kolejny anonim (czyli wg Pana Sobaczaka człowiek niższej wzgledem niego kategorii bo wstydzący się podać imienia i nazwiska) w pełni popieram jego tok myślenia.
Panie Sobczak nie odbieraj Pan ludziom prawa do wyrażania poglądów, nikt nie musi wyznaczać żadnych norm etycznych bo są powszechnie znane, oczywiście oprócz tych co mają sumienia szerokie jak wrota od stodoły.

sprostowanie

przepraszam za przekręcenie nazwiska (Pan Sobaczak) w poprzednim wpisie oczywiście miało być Pan Sobczak i chyba Pan Mirosław, pozdrawiam

msobczak

przetarg na zimowe utrzymanie

Jeśli się mylę to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu w tym co napisałem poniżej.
Przetarg na zimowe utrzymanie organizował wójt a nie Rada Gminy a już na pewno nie p. Ledwoń osobiście. W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Przewodnicząca komisji przetargowej (jak przypuszczam) Pani Żmuda poinformowała Radę o jakiś indywidualnych rozmowach ex-wójta Flakusa z przedstawicielami firmy Bio-Ekos co w świetle fatalnie przygotowanego SIWZ-u i chyba jeszcze gorszej umowy z wykonawcą nakazuje pilnie dokładnie sprawdzić całe to postępowanie. Taki wniosek nawiasem mówiąc został przez Radę przegłosowany. Jeśli w trakcie tego sprawdzenia zostanie udowodnione, że zawarcie umowy nastąpiło z naruszeniem prawa to umowę należy rozwiązać a postępowanie na wyłonienie podmiotu zapewniającego zimowe utrzymanie powtórzyć. Jeśli wszystko przebiegało zgodnie z prawem to należy skrupulatnie przestrzegać zapisów tej słabo - z punktu widzenia Gminy - skonstruowanej umowy.
Nie wiem czy to na skutek jakiejś przekroczonej dawki alkoholu we krwi czy też z innych względów widzisz mnie Drogi Anonimie podwójnie pisząc cyt.:.. Panie Sobczak rozumie, że chcecie mieć.." Jak tutaj ktoś na forum napisał i to chyba nawet kilka razy ja nikogo (poza sobą) nie reprezentuję i osobiście będę wdzięczny jeśli będzie się mój rozmówca zwracał do mnie w liczbie pojedynczej.

Izabela Domogała

Insynuacje, plotki, pomówienia?

Insynuacje, plotki, pomówienia? Czy tym mamy się tu zajmować?
Osobiście wolę dyskutować o faktach.

A fakty są następujące:
1. Za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz należyte zabezpieczenie Gminy pod względem prawnym odpowiadają służby prawne urzędu. Niestety ani były ani obecny wójt to nie prawnicy.
2. Umowa została podpisana i DZIŚ obowiązkiem obecnego wójta jest jej restrykcyjne egzekwowanie.
3. Komisja Rewizyjna zbada postępowanie i zapisy umowy. Wyniki analizy pokażą co z tym dalej zrobić.

Ja jednak byłabym ostrożna z rozpowszechnianiem insynuacji na temat odbytych/bądź nie rozmów i ich tematu. Pytanie czy Pani Naczelnik lub ktokolwiek z pracowników urzędu oprócz wiedzy, że takie rozmowy były zna ich temat?

Zatem zostając w tematyce „akcji zima”, Panie Mirosławie proszę wstrzymać tę „śnieżkę”, bo za chwilę otrzymamy efekt „kuli śniegowej”. Jeśli jednak insynuacje te okażą nieprawdziwe, to myślę, że na przeprosinowej kawie się nie skończy....

msobczak

racja

Pójdę za radą Pani Izabeli i wstrzymam się z komentarzem do akcji zima do czasu zakończenia pracy Komisji Rewizyjnej która temat dogłębnie przebada. Mam nadzieję, że na końcowy materiał i wnioski z niego płynące nie będzie trzeba nadmiernie długo czekać.
Też wolę rozmawiać o faktach niż o jakiś niedopowiedzeniach czy wręcz insynuacjach które są to tu, to tam serwowane.

gładko" weszliśmy w Nowy Rok

Liczba mnoga WY - "chcecie mieć" w tradycji śląskiej to odznaka szacunku!!! a nie ilości alkoholu.
A tak poza tym - jeśli okaże się że to wszystko to tylko pomówienia i Pani Żmuda tylko domniemała?

msobczak

co to będzie...?

A jeśli to odznaka szacunku to już prężę pierś żeby mi ją przypiąć... człowiek całe życie się uczy:-)
Jeśli to pomówienia to się narobiło....

???

Medal GOROLA

gładko" weszliśmy w Nowy Rok

Narobiło? Właśnie Gmina zleciła odśnieżanie - po Świerklańcu jeździ pług - widać mocno pada, albo Pani robi kasę dla Bio-Ekos.

msobczak

prognoza pogody

hosting

gładko" weszliśmy w Nowy Rok

Odśnieża się po opadach a nie w czasie. A Pana mapa z czwartku a jest środa a teraz prószy. Jutro wieczorem będzie śnieg a potem deszcz i ciekawe co zrobi Pan lub Pani z Gminy.

Michał

Hehe

To proszę powiedzieć ludziom z ZUKu, którzy prowadzili akcje zimowego utrzymania dróg w gminie przez ostatnich kilka lat, że są głupkami, bo w czasie intensywniejszych opadów odśnieżali już w trakcie, a potem jeszcze po. Bo w zamian za to mam przed domem odśnieżony 2,5-metrowy pas i zaśnieżoną resztę, a jakichkolwiek opadów nie było od wczoraj.