Kto Pana/i zdaniem powinien płacić za usuwanie śmieci?


Każdy z nas, w zależności od tego ile śmieci wytwarza.
78% (40 głosów)
Gmina, z uśrednionej opłaty pobieranej od każdego mieszkańca gminy.
18% (9 głosów)
Powiat, z uśrednionej opłaty naliczanej od każdego mieszkańca gminy z powiatu.
2% (1 głos)
Nie mam zdania w tej sprawie
2% (1 głos)
Razem głosów: 51