Nagranie XXX sesji Rady Gminy


Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Świerklaniec nagranie XXXII sesji Rady Gminy jest już dostępne na stronie Stowarzyszenia SPIRIL.

Przebieg sesji Rady Gminy, został zarejestrowany przez pracowników Urzędu Gminy (za pomocą sprzętu należącego do Gminy).

http://www.spiril.org -> Samorząd -> Kadencja 2010-2014 bezpośredni link http://www.spiril.org/?s=sam&q=l&d=20121227msobczak

uszkodzony plik

Niestety materiał z części I jest chyba uszkodzony. Zatrzymuje się w trakcie wypowiedzi radnego Henryka Szudy na temat telewizji Trwam.

r.orzech

uchwała nr 270

Wielka polityka zeszła na poziom gminy! Nie ma kanalizacji, oświetlenia ulicznego, stawek za wywóz śmieci i wiele innych naglących spraw jest bez rozwiązania, a RADA zajmuje się problemem bytu Tadeusza R. SKANDAL!!!!!Jest bardzo dobry kanał TV RELIGIA gdzie wypowiadają się zacni ludzie Kościoła Katolickiego: duchowni i świeccy na tematy Wiary. Nikt nie napuszcza jednych przeciw drugim, dyskusja jest w duchu miłości, tolerancji i nakazów Pisma!!!
A tutaj poparcie dla:
- spiskowej teorii lotu do Smoleńska,
- nienawiść dla ludzi o odmiennych światopoglądach,
- segregacji rasowej.
I to wszystko w gminie, gdzie 98% sklepów jest czynnych w Niedziele i święta kościelne..... Obłuda niektórych radnych sięgnęła poziomem zenitu!!!!!!!!!!!!

msobczak

TV Trwam

Ja również jestem zdania, że rada gminy nie powinna zajmować się sprawami, które nie wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i nie należą do kompetencji samorządu lokalnego. Równie dobrze niebawem może pojawić się projekt uchwały popierający starania o legalizację związków partnerskich albo o prawo adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Takich przykładów mógłbym dać jeszcze kilka a może nawet kilkanaście. Czyżby taki wniosek przedłożony radzie gminy miał świadczyć o pierwszych zabiegach pozyskania określonego elektoratu w przyszłorocznych wyborach samorządowych?