Nagranie XXXVI sesji Rady Gminy


Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Świerklaniec nagranie XXXIV sesji Rady Gminy jest już dostępne na stronie Stowarzyszenia SPIRIL.

Przebieg sesji Rady Gminy, został zarejestrowany przez pracowników Urzędu Gminy (za pomocą sprzętu należącego do Gminy).

http://www.spiril.org -> Samorząd -> Kadencja 2010-2014 bezpośredni link http://www.spiril.org/?s=sam&q=l&d=20130425msobczak

fundusz sołecki w Nakle

W trakcie ostatniej sesji rady Gminy radny Kubanek zapytał o realizację funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach. Odpowiedzi na pytanie radnego udzieliła Pani Irena Żmuda, naczelnik Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ekologii która poinformowała radnych, że w Nakle Śląskim fundusz sołecki nie jeszcze realizowany i że miało miejsce spotkanie przedstawiciela Gminy z radą sołecką, która określiła co ma być w ramach poszczególnych zadań zrealizowane ale Gmina obecnie czeka żeby (cytat) „te myśli, koncepcje przelać na papier dać zakres i graficzny obraz co ma być zrobione...”
Polecam Pani naczelnik ostatni numer gazety „Sołtys”, w którym mec. Rafał Trykozko z RIO w Białymstoku wyjaśnia kto odpowiada za realizację funduszu sołeckiego. W skrócie wygląda to następująco:
Przyznanie środków sołectwom w ramach funduszu oznacza tylko możliwość decydowania o ich przeznaczeniu. Przyjęcie, że sołtys lub rada sołecka jest zobowiązana do dokonywania czynności związanych z wydatkowaniem funduszu (w tym sporządzania dokumentacji towarzyszącej przetargowi) jest sprzeczne z zasadami prowadzenia gospodarki finansowej gminy wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a także ze standardów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych ogłoszonych komunikatem Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. Zarówno standardy, jak i art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie przewidują możliwości powierzania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności w zakresie procesów składających się na gospodarkę finansową jednostki osobom innym niż pracownicy jednostki (w tym przypadku urzędu gminy). Ogólna odpowiedzialność za realizację zadań gminy, a zwłaszcza za wykonanie budżetu – w tym przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – spoczywa wyłącznie na wójcie (burmistrzu), a w zakresie zagadnień szczegółowych na pracownikach urzędu, którym powierzono konkretne obowiązki w zakresie gospodarki finansowej. Może warto, żeby naczelnicy wydziałów zapoznali się z tym stanowiskiem prawnym.