Oświadczenie


Oświadczenie Stowarzyszenia firmującego Portal.

---
Szanowni Państwo,

W dniu 24 listopada 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbyła się rozprawa na wniosek jednego z kandydatów na wójta z art. 111 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy. Stowarzyszenie SPIRIL było wskazane jako uczestnik postępowania (czytaj: oskarżony - publikowanie nieprawdziwych informacji).

Wniosek został oddalony.

W związku z zaistniałą sprawą:
Moderatorzy Portalu zostali zobligowani przez Likwidatora SPIRIL (działającego obecnie w imieniu stowarzyszenia) do obiektywnej oceny anonimowych wpisów i ich usuwania w przypadku gdy mogą zawierać niesprawdzone informacje dotyczące któregokolwiek z kandydatów na wójta gminy Świerklaniec bądź komitetów, których kandydaci są reprezentantami. W przypadku posiadania sprawdzonych informacji proszę o ich zamieszczanie z profilu zarejestrowanego bądź podpisywania się pod nimi.

W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych przez ten wpis konta będą blokowane a forum może zwiesić swoje działanie do czasu wyłonienia wójta gminy Świerklaniec.

Dodatkowo informuję, w nawiązaniu do niektórych wpisów na forum, że nikt nie zwracał się do mnie z prośbą, groźbą, żądaniem (etc.) wyłączenia niniejszego forum. Jeżeli w przyszłości takie działanie miałoby miejsce forum NIE zostanie wyłączone chyba, że nakaże to niezawisły sąd. Portal nosi w nazwie słowo „niezależny” i takim pozostanie.

Na zakończenie dodam, że Stowarzyszenia nie stać na płacenie kar wymierzanych przez Sąd, zatem obarczeni zostaną wszyscy członkowie solidarnie, a to nie przysporzy splendoru i głosów żadnemu z kandydatów, natomiast ja osobiście mam co robić i spędzanie czasu w sądach nie jest mi dodatkowo potrzebne.

Z wyrazami szacunku

Michał Horzela