Pałac Kawalera w pigułce


24 marca 2015 r. Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza konkurs w trybie licytacji ustnej na dzierżawę restauracji w Pałacu Kawalera. W ogłoszeniu widnieje zapis: Warunkiem przystąpienia do konkursu jest potwierdzenie doświadczenia w branży gastronomicznej. Termin licytacji wyznaczony został na 3 kwietnia 2015 r.
http://swierklaniec.i-gmina.pl/files/22104_Ogloszenie_Konkurs_dzierzawa_...
Ponieważ do konkursu nie przystąpił żaden oferent postępowanie zostaje powtórzone o czym wójt informuje ogłoszeniem z dnia 7 kwietnia 2015 r. Również i w tym konkursie widnieje zapis, że warunkiem przystąpienia do konkursu jest potwierdzenie doświadczenia w branży gastronomicznej. Termin licytacji wyznaczony został na 16 kwietnia 2015 r.
http://swierklaniec.i-gmina.pl/files/22148_Ogloszenie_Konkurs_dzierzawa_...
Zwycięzcą konkursu i jedynym oferentem jest spółka Luxus Trip&Travel z siedzibą w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 1. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni mi w jaki sposób spółka ta spełniła warunek postępowania konkursowego dotyczący wykazania doświadczenia w działalności gastronomicznej skoro dopiero w dniu 29 kwietnia spółka dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotu działalności polegającego na prowadzeniu m.in. działalności restauracyjnej.
http://www.krs-online.com.pl/msig-4721-93047.html
Mijają kolejne miesiące dzierżawy aż w końcu na światło dzienne wydostaje się informacja o tym, że dzierżawca restauracji ma bardzo poważne zobowiązania względem Gminy z tytułu czynszu dzierżawnego.
29 marca br. sytuacja nabrzmiała już tak bardzo, że na terenie Pałacu Kawaler zostaje zorganizowane spotkanie dzierżawcy z przedstawicielami Rady Gminy. Jednocześnie wójt dla wrażenia, że jednak coś robi w tej sprawie (chociaż przez długie miesiące wykazywał bezczynność) doręcza dzierżawcy wezwanie do zapłaty należności na rzecz Gminy.
W efekcie spotkania dzierżawca kieruje do wójta w dniu 7 kwietnia br. pismo w którym prosi o częściowe umorzenie swojego zobowiązania oraz rozłożenie go na dogodne raty. Z pełną treścią pisma można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://onedrive.live.com/redir?resid=68BB158930B4D27!16059&authkey=!ADDXHk7qmu80zss&ithint=file%2cpdf

Urząd Gminy odpowiadając na pismo dzierżawcy wystąpił do niego z prośbą o przesłanie wyników finansowych spółki. Spółka Luxus Trip&Travel przesyła do Gminy swoje wyniki finansowe z ostatnich trzech lat. I co się okazuje? Okazuje się, że Spółka przystępując do konkursu ogłoszonego w kwietniu 2015 r. nie tylko nie miała żadnego doświadczenia gastronomicznego i restauracyjnego ale również była w bardzo złej sytuacji finansowej. Dość powiedzieć, że na dzień rozstrzygnięcia konkursu Gmina powinna zażądać od Spółki uchwały Zgromadzenia Wspólników ponieważ nastąpiła przesłanka przewidziana w art. 233 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z kodeksem handlowym jeśli bilans spółki z o.o. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału podstawowego to zarząd spółki jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników oraz zarekomendowania zgromadzeniu wspólników aby rozważyło konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki z o.o. albo przeprowadzenia likwidacji. Tymczasem nikt z urzędników gminnych nawet nie zająknął się na ten temat. W kwietniu 2016 r. Spółka osiągając w 2013 r. stratę prawie 300 tys. złotych oraz w 2014 r. kolejną stratę w wysokości ok 250 tys. złotych „przejadła” więcej niż połowę swoich kapitałów.
Wyniki finansowe Spółki można zobaczyć tutaj:

https://onedrive.live.com/redirresid=68BB158930B4D27!16061&authkey=!ACh6Zl9uD1ZEODA&ithint=file%2cpdf

W takim stanie ekonomicznym Spółki Gmina zawiera umowę dzierżawy na restaurację w Pałacu Kawalera. Czy należy się zatem dziwić, że w menu głównym dzierżawcy mamy do czynienia z takim „pasztetem”.?BAMBUKO

Rada Gminy podjęła uchwałę o uchyleniu studium. Po co ? A po to, że Park zmniejszył się o 30 ha. Były prowadzone rozmowy z konserwatorem i lasami o zamianę runów. Kto chce teras zarobi? Kto z władzy? Sprzedają dobro za wspólne? Wszyscy wiedzą: radni, włada a co na to policja? Mało było przekrętów z likwidacją, z tzw. Niemcem z restauracji, Pałac nie ogrzewany niszczeje? Wszyscy i Pani Iza widzą i co? Słoneczko i Siwy się śmieją. Robią nas w BAMBUKO. o

Sesja Rady 30.11.2016

Szanowni Państwo słuchając ostatniego posiedzenie Rady i kilku poprzednich odniosłem dziwne wrażenie iż Pan Przewodniczący Rady Siwy stara się za wszelką cenę coś ukryć . Nie zdziwił mnie więc fakt gdy Pani Radna Domogała zapytała Pana przewodniczącego dlaczego zataja dokumenty i czy był to pojedynczy przypadek (patrz cześć 3 minuta 4,15 https://www.youtube.com/watch?v=DE_mJxtFySo&t=809s)
Mam więc pytanie do Pana Radnego Siwego , jakich interesów Pan pilnujesz ? Swoich czy mieszkańców ? Jak miałeś Pan powódy aby zatajać dokumenty ? Może gdyby wcześniej Rada Gminy wiedziała o propozycji dzierżawczy Pałac Kawalera nadal by funkcjonował ?
Mam nadzieję że znowu nie będzie Pan błądził we mgle i będzie miał troszkę poczucia honoru i powie w końcu prawdę .

PZ100

Pytanie do Pani Radnej

Pytanie do Pani Radnej Domogała . Czy otrzymała Pani odpowiedz na pytania zadane Panu przewodniczącemu na sesji z dnia 30.11.2016 ? Jestem ciekawy jak się tłumaczył ?

Izabela Domogała

Tłumaczenia pana Siwego

Tłumaczenia pana Siwego przedstawione na piśmie były w mojej ocenie niejasne. Nie odpowiedział dlaczego pismo nie trafiło do adresatów czyli radnych. Zasłaniał się tym, że "dokumenty otrzymał dopiero przed sesją lutową i podjął czynności do zorganizowania spotkania z dzierżawcą."

Co ciekawe między tym jak otrzymał pismo do zorganizowania spotkania miały miejsce dwie sesje rady!

W związku z powyższym wystąpiłam z kolejnym pismem znajdującym się pod linkiem https://drive.google.com/open?id=0B3_KWq4hxsxIZVpST1NnU3h4c0E

Tutaj znajdziecie odpowiedz pana Siwego: https://drive.google.com/open?id=0B3_KWq4hxsxIb0FtYXBDM1R4Mlk

oraz pismo dzierżawcy które otrzymałam 10 stycznia 2017 r. czyli po prawie roku od wpłynięcia do Urzędu Gminy: https://drive.google.com/open?id=0B3_KWq4hxsxILVRtb0dCbXFEclE

Co ciekawe jak widać na piśmie dzierżawcy nie ma dekretacji pana Przewodniczącego do radnych, a w piśmie pan Siwy pisze co innego

Jednak zdaniem pana Siwego wszystko jest OK.
Ocenę tej sytuacji pozostawiam Państwu.

Pani Siwy działa wbrew mieszkańcom?

Czy Pan Siwy to obecnie prawa ręka wójta?? O co w tym wszystkim chodzi?

Co się dzieje z Pałacem

Co się dzieje z Pałacem Kawalera ?!!! Dlaczego nie ma informacji na jakim jest etapie sprawa zaległych płatność ?
Co się dzieje z sprawą zatajania dokumentów przez Pana Przewodniczącego? Czy faktycznie działa on na niekorzyść gminy i mieszkańców ? Czy nikogo z Radnych i przede wszystkim Wójta to nie interesuje ? Ta cisza mówi sama za siebie . Ludzie to są nasze pieniądze ? Czy mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć co się dzieje ?

odpowiedź u źródła

no to na piśmie wystąp do urzędu (wójta) o udzielenie informacji - to dostaniesz odpowiedź u źródła

Monika

Słychać coś w sprawie naszego

Słychać coś w sprawie naszego Pałacu? Kto nim teraz zarządza?
Ostatnio promowany jest Jarmark pod Pałacem w przyszłą niedzielę rozumiem że to raczej UG urządza?

msobczak

jarmark

Urząd Gminy to chyba udostępnia teren na jarmark a nie urządza bo jakoś mi się nie wydaje żeby miał do sprzedania jakieś własne świąteczne produkty a też nie przypuszczam, że prowadzi działalność handlową jakimiś zakupionymi w tym celu towarami :-)

Monika

UG sprzedać ma co, ale wątpię

UG sprzedać ma co, ale wątpię by było to w duchu Świat Bożego Narodzenia :)
Miałam raczej na myśli że to inicjatywa Gminy niż Zarządcy Pałacu. Chyba że aktualnie właśnie gmina nim zarządza.

tadeusz1954

Jeszcze w marcu 2015 było wiadomo ,że wygra krewny z Niemiec

http://swierklaniec.info/content/drugi-przetarg-na-pa%C5%82ac-sko%C5%84c...

http://swierklaniec.info/content/ju%C5%BC-wiadomo-kto-zostal-tym-dzier%C...

To wszystko o czym tu teraz piszecie było wiadome jeszcze przed przetargiem . Sam na to zamieściłem .

Byłem na Oswobodzenia 1 w "mateczniku" Wirnera fakt ,że w hurtowni po papier ale przy okazji zobaczyłem co Wirner prowadzi.
Popatrzyłem w internecie,za czymś czym mógłby się pochwalić - bezskutecznie.

W marcu 2015 kiedy byłem popatrzeć w Pałacu bo akurat drzwi były otwarte jedna pani tam pracująca powiedziała mi ,że wygra krewny z Niemiec , gdzieś to nawet napisałem wtedy ale coś nie mogę tego tekstu znaleźć.

Pewnie prokurator w czasie przesłuchań wyciągnie co trzeba od byłej załogi.
Gdyby tak było z tym krewnym to cała ta sprawa stałaby się jasna.

Ludygi bym się specjalnie nie czepiał bo facet jest normalnym słupem i jego zatrudnienie miało na celu pogłębienie chaosu w majątku i w dokumentach.

Chłopu wydawało się ,że rządzi i kontroluje sytuację a naprawdę był narzędziem cwaniaków do zamataczenia sprawy i nie wiadomo czy jeszcze za to karnie nie beknie i nie przyjdzie mu pokrywać strat.

Fakt ,że Łukasz funkcjonował ze zbyt wybujałym "ego" bo ktoś kto patrzy realnie na swoją przyszłość nie podjął by się tego zadania w takiej konwencji.

Łukasz tym posunięciem jest skończony w polityce na całe dziesięciolecia.

W czymkolwiek wystartuje zaraz mu to wyciągną.

Izabela Domogała

Tzw. "kontrole" likwidacji GOR i realizacji umowy z Luxus Trip&T

Postanowiłam podzielić się z Państwem spostrzeżeniami z pierwszego posiedzenia zespołu kontrolnego, który został powołany do przeprowadzenia kontroli likwidacji GOR oraz realizacji umowy ze spółką Luxus Trip&Travel, o którą wnioskowała grupa radnych i w tym ja.

Wnioskodawcy (czyli my ;-) zostali zaproszeni na posiedzenie w charakterze gości, przy czym NIE MIELI PRAWA GŁOSU. Nie wolno im/nam było zadawać pytań.

Pan Likwidator zamiast dokumentów na stoliku miał tylko telefon i kluczyki od samochodu, a na większość pytań zadawanych przez członków zespołu odpowiadał "nie pamiętam", "nie wiem", "to było 2 lata temu".

W innym urzędzie nieprzygotowanie pracownika kolokwialnie mówiąc by "nie przeszło". Mnie to nie zdziwiło, ponieważ tak samo jak dziś tak i w marcu 2015 r. na komisji Budżetu i Infrastruktury pan likwidator nie miał za dużo do powiedzenia. Dziś na pytanie czy rzeczywiście liczył inwentarz czy tylko przepisał z księgi do księgi nie za bardzo był w stanie odpowiedzieć.

Pan przewodniczący Wasążnik zamiast prowadzić kontrolę procedury likwidacji GOR odczytał co gmina odpowiedziała na wnioski pokontrolne RIO w tym temacie. Co ciekawe pominął w tym odczycie wniosek dot. nieprawidłowego powołania likwidatora (ale to pewnie niedopatrzenie ;-)) Dyskusji właściwie nie było, bo pan likwidator nie pamiętał kiedy liczył ten inwentarz :-) Przypominam, że teren zoo dla pana likwidatora był zbyt rozległy ;)

Członkowie komisji nie otrzymali ani przed ani na komisji materiałów dot. obu kontroli więc nie za bardzo mieli się do czego odnosić. Jeden z nich nawet sugestywnie poprosił o przygotowanie kserokopii.

WS. KONTROLI REALIZACJI UMOWY ZE spółką Luxus Trip&Travel

Przebieg podobny. Pan przewodniczący przeczytał wyjaśnienia wójta. Dyskusja króciusieńka zakończyła się pytaniem czy dzierżawca odbiera jeszcze od nas czyt. urzędu gminy telefony. Odpowiedz brzmiała "jeszcze tak". Kolejne posiedzenie jeszcze w listopadzie. Może będzie bardziej merytoryczne ;-)

Wybaczcie Państwo, że ton wpisu żartobliwy, inaczej się nie da...

Pani Izabelo, niech Pani robi swoje. Jako jedyna ma Pani jaja

Pani Izabelo, niech Pani robi swoje. Jako jedyna ma Pani jaja w tej radzie.

msobczak

nadmierny optymizm

Szanowna Pani radna, wyraża Pani nadmierny optymizm licząc, że przychody z Parku w 2016 r. wyniosą "prawie pół miliona złotych". Póki co to za wpływy realne można uznać jedynie przychody z opłat parkingowych a czynsz dzierżawny z Pałacu Kawalera jest tylko należnością i to moim zdaniem trudną do odzyskania. Mogę również przyjąć zakład, że dzierżawcy, który byłby w stanie zapłacić 20 tysięcy netto za dzierżawę Pałacu Kawalera nie znajdziemy. Proszę ustalić stawkę zakładu.

tadeusz1954

chyba Gmina płaci tym co opłaty pobierają .

A opłat przypadkiem nie pobiera firma zewnętrzna?. Tak czy owak zyski z opłat parkingowych nie wydają mi się duże.

msobczak

Rachunek

Tutaj chyba nikt nie poda rzetelnej informacji jaki był poziom przychodów z opłat parkingowych i jaki poziom kosztów ich uzyskania w rozbiciu na opłaty i koszty za parking przy parku i przy zalewie. Znów trzeba zapytać w trybie dostępu do informacji publicznej.

belfer

Fakty

Ponieważ nie mamy dostępu do bieżących dokumentów, to przytoczę publikowane już na tym forum dane historyczne, które dotyczą dochodów z parkowych opłat parkingowych.

Usługi parkingowe;rok 2008 - 172.439 zł; rok 2012 - 100.300 zł

W świetle tych danych ogłoszony na forum RG "rekordowy" dochód z tej usługi na poziomie 130.000zł wygląda przeciętnie. Nie wiemy jednak, czy ta kwota w całości zasila kasę gminy (po odliczeniu kosztów). Zyski z lat 2008 i 2012 trafiały natomiast na konto GOR, które każdego roku wykazywało stratę.

msobczak

dochody gminy

Nie jestem specjalistą od rachunkowości jednostek budżetowych (w tym rachunkowości gmin) ale w świetle przepisów Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego całość kwoty wpływu osiągniętej z majątku gminy stanowi jej dochód. To różnica z pojęciem dochód dla przedsiębiorcy, u którego za dochód uznaje się tylko różnicę pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Trudno więc uznać całość wpływu do kasy gminy z opłat za parking przy parku jako "zysk", który można przeznaczyć na jego utrzymanie. Mogę tylko przypuszczać, że koszt poboru tych opłat nie jest mniejszy niż 10-20%. Do tego jeszcze koszt utrzymania w należytym stanie parkingów (remonty, sprzątanie) co też jakąś drobną cząstkę dochodów pomniejsza i po tych "korektach" dochodów wygląda to już więcej niż skromnie w porównaniu do potrzeb na sfinansowanie utrzymania całej przestrzeni parkowej w stanie nadającym się do szczycenia się obiektem w kraju i za jego granicami.

belfer

Może warto to policzyć?

Podczas obrad ostatniej sesji RG p.Domogała starała się uzmysłowić Wójtowi i pozostałym Radnym, że zespół pałacowo-parkowy może generować istotne dochody. Po zsumowaniu opłat parkingowych i nieściągniętych należności czynszowych (z całego okresu najmu) sugerowała, że corocznie możemy liczyć na wpływy rzędu 500.000 zł. Zastrzegła jednocześnie, że nie zna kosztów utrzymania rzeczonej nieruchomości, ale przypuszcza, że są one większe.
Moje pytanie do Radnych brzmi: w oparciu o jakie zasady tworzycie Państwo koncepcje rozwoju zespołu pałacowo-parkowego, skoro nie znacie podstawowych danych finansowych?
Czy poza kłóceniem sie przed kamerami możecie zejść piętro niżej i uzyskać dane o:
1. Bieżących kosztach utrzymania parku z ostatnich 4-5 lat;
2. Bieżących kosztach utrzymania pałacu (sprzed okresu dzierżawy);
3. Bieżących kosztach utrzymania budynku kajakowni;
4. Kosztach utrzymania ruin budynków folwarcznych;
5. Kosztach niezbędnych na dzisiaj (interwencyjnych) inwestycji w park i budynki;
6. Kosztach niezbędnych, planowanych remontów w najbliższych 4-5 latach.
7. Wpływach z opłat parkingowych i innej działalności realizowanej na terenie nieruchomości w ostatnich 4-5 latach (wynajem, imprezy okolicznościowe itp.).
Moim zdaniem dopiero ta wiedza pozwoli Państwu na wysuwanie przemyślanych pomysłów, opartych na rzeczywistych podstawach, a nie tylko na sentymentach.
Wspólnym prezentowanym przez Was rozwiązaniem dla parku i pałacu jest „przemyślana dzierżawa”. Zasadnicze pytanie przy tej koncepcji brzmi: kto w okresie tej długoletniej dzierżawy będzie finansował utrzymanie i niezbędne remonty pałacu oraz parku? Czy zakładacie, że ze względów społecznych jesteście w stanie zaakceptować deficyt, a jeżeli tak, to na jakim poziomie?
I w końcu najważniejsze i bardzo niewygodne politycznie pytanie: Czy gminę w dłuższym okresie czasu (np. 10 lat) stać na utrzymanie parku bez konieczności przesuwania środków finansowych, wymuszając tym samym rezygnację z niezbędnych dla poprawy życia mieszkańców inwestycji tj. drogi, kanalizacja, szkolnictwo itp.?

Marek Cyl nie nadaje się na wójta

Fakty mówią same za siebie.

kto się nadaje ?

Jakie fakty?? Jak to mówią nie popełnia błędów ten co nic nie robi. Zawsze można porównać wójtów, np Barona, Flakusa i Cyla, każdy z tych 3 ludzi ma na sumieniu coś co się nazywa nepotyzm i to w mega wydaniu, ale jak każdy to tak jak w matematyce "redukujemy" - teraz sobie porównajcie dokonania, Flakus w tym porównaniu bladziutko wypada bo mało co zrobił - tez otaczał się nieudacznikami (myślę tu o zastępcy).
Cyl w mojej opinii robi dużo, ale ma 1 problem - panią Radną Izabelę. Tego problemu nie miał ani Flakus i ani Baron. Teraz kunsztem będzie to i potwierdzeniem jego przywódczych umiejętności (o ile takie posiada - mowa o Cylu), że przekuje tę krytykę i obnażanie patologii przez Izabelę i przełoży to na czyny dla dobra wspólnoty. Jak tego dokona to se pisać możecie ,że się nie nadaje. Może inaczej - a KTO SIĘ NADAJE ??

nepotyzm i brak umiejętności zarządzania Cyla

zgadzam się, że Cyla jak i poprzednich wójtów cechuje nepotyzm i brak umiejętności zarządzania, mnie to nie dziwi. Kto normalny chciałby pełnić funkcję wójta na wsi? tylko ktoś kto nie ma szans w normalnych warunkach rynkowych.
Zgadzam się że Pani Radna Izabela jest dużym problemem dla Cyla, bo przy niej Cyl wypada bardzo słabo, to było już widać na spotkaniach wyborczych, a teraz na sesjach. Kto się nadaje pytasz? myślę że właśnie Radna Domogała, tylko przy jej doświadczeniu,charyzmie i pozycji wątpię by chciała się zdegradować do roli zwykłego wójta w małej wsi.

Żart?

Pani Radna się nadaje? tak dokladnie ma wiele osiągnięć na półmetku, ludzie ktorzy na nią głosowali widzą jak spełnia swoje obietnice?? pytanie tylko które :)
To co przez te dwa lata zrobiła to jest pewnie to czego oczekiwali od niej mieszkańcy Świerklańca :)

A jakie osiągnięcia ma pan Wasążnik lub Siwy?

Nie tylko jej wyborcy widzą
Dzięki pani radnej:
1. nie wpłacimy wjazdówki do parku,
2. ul. Wiosenną mamy zrobioną,
3. zaklejone dziury na Damrota,
4. znaki zakazu skrętu tak jak chcieliśmy na Tarnogórskiej.
5. ostatnio zbierała podpisy pod petycją na ograniczenie prędkości na ul. Tarnogórskiej

Dzięki m.in radnej Domagale i radnemu Gerlichowi mamy:
6. nowe miejsca postojowe przy przychodni w świerklańcu
Siłownię na wolnym powietrzu na boisku. Bo gdyby się radni ze świerklańca nie uparli to znowu z funduszu sołeckiego byłaby Bernadeta Kowalska.

Z własnej kasy finansowała wyjazdy dzieci z przedszkola do opery, promuje gminę, przywozi nam zagranicznych gości: koncert kolęd dzieci z Żytomierza w pałacu i międzynarodowe spotkania na Chechle.

A jakie osiągnięcia ma pan Wasążnik lub Siwy?

Kto co robi - prespektywa.

radny to niewiele może jako jednostka, może natomiast robić coś dla swojej lokalnej społeczności i radna to na pewno na swój sposób czyni,

tak samo to czynią Wasążnik i Siwy - też na swój sposób - poprzez wspieranie wójta w jego działaniach,

w mojej opinii Wójt może więcej niż radny indywidualnie, czyli idąc ta drogą panowie Siwy i Wasążnik robią więcej, bo przecież gdyby nie oni to wójt by nie zrobił i tak dalej ... wystarczy, że do końca kadencji Wójt coś zrobi to ci panowie bez problemu będą mieli reelekcję w kieszeni.

Wójt ma robić to radni uchwalą

Wójt to tylko władza wykonawcza. To co radni uchwalą wójt musi wykonać.
Gdyby radni zrozumieli jaką mają władze nad wójtem to mogliby realizować w swoich okręgach to co chcą.

Śmiech na sali :) ...... "tak

Śmiech na sali :) ...... "tak samo to czynią Wasążnik i Siwy - też na swój sposób - poprzez wspieranie wójta w jego działaniach " Tak , wspierają w śmiechu wartych wnioskach ( patrz odwołanie Radnej) .Radny Wasążnik pokazuje swoją "wysoką " kulturę osobistą ( patrz ostatnia sesja -i parskanie śmiechem ) gdy on tak naprawdę niema nic sensownego do powiedzenia . I w końcu nasza "perełka" w Radzie - Radny Siwy który przychodzi nieprzygotowany na komisję i zachowuje się jak dziecko we mgle bo biedny nie mógł wiedział o czym mowa .
Panowie śmiechu warte zachowanie

Jaki śmiech ?

Źle mnie waść zrozumiałeś.

Na sesje na kanale youtube czas poświęca garstka ludzi tak samo jak na czytanie forum.

Za 2 lata Ci radni co teraz są "pro" wójtowi wystartują z jego komitetu - i jeżeli Cylowi uda się coś sensownego zrobić do końca kadencji, czym załatwi sobie przychylność ludzi to wygra. Skoro Wasążnik i Siwy będą startowali z jego komitetu to będą spijali śmietankę jego ewentualnego sukcesu. więc pisząc, że robią coś na swój sposób - to nie jest śmiech na sali, tylko to jest przemyślana, genialna strategia, która koniec końców może okazać się najbardziej chytrą i zwycięską.

Na facebooku

Cyl zrobił chłopie najmniej z wszystkich przez Ciebie wymienionych,a jak zrobi cokolwiek to facebook i gwarek o tym grzmią.
Obiecał 3 przedszkola jest 0
Obiecał nową szkołę w Chechle to jak na razie tylko obiecał.
Obiecał kanalizację nie zrobił do dziś ani metra
Obiecał wodociąg nie zrobił ani metra.
Jeżeli za sukces chcesz uważać oczyszczalnię, to tylko przeciął wstęgą całość przygotował i rozpoczął Flakus.
Zniszczył park, stracił miliony dotacji na szkoły i przedszkola, pozwolił najemcy pałacu ukraść 300000 zł.
Jeżeli taki człowiek nadaje się na wójta to wymieniona jako problem radna Domagał nadaje się przynajmniej na Kanclerza Niemiec.

Taka prawda- pijar i tyle.

Obietnic wyborczych było wiele, a teraz Cyl jedyne co robi to zamęt na fb, "że niby wszędzie go pełno". Boiska, place zabaw...ok, ale to są przyziemne dodatki, nic konkretnego i nic dzięki czemu przy kolejnych wyborach ktoś pójdzie na Niego zagłosować. Potrzeba konkretów, a póki co to afera za aferą, długu w Pałacu K. chyba nikt mu nie wybaczy, układy układziki w urzędzie, ciągłe rotacje i ustawiane stanowiska....mi się tylko z tym kojarzy nasz obecny(oby tylko jednej kadencji) wójt. Pani Radna też święta nie jest, bo słynie tylko z wytykania błędów i czepiania się o wszystko. Czy to pomaga? Myślę, że każdy ma swój rozum i nie potrzebuje udawanego zaangażowania. Ta nasza władza jest cała do wymiany, tylko że zawsze tak było i będzie, że kto by nie objął tych stanowisk to nigdy nie będziemy zadowoleni. Brakuje u nas prawdziwych włodarzy, których możemy jedynie pozazdrościć sąsiednim gminom.

msobczak

zaklęty krąg

Podzielam pogląd wyrażony w tym wpisie. Świerklaniec nie miał od wielu lat wójta, który miałby pomysł na gminę i i który miałby ma tyle odwagi, żeby rozwiązać największe jej bolączki do których zaliczyć trzeba akceptację wpuszczania fekaliów komunalnych do kanalizacji deszczowej i niską emisję. Bez takich radykalnych posunięć Świerklaniec będzie śmierdzący i zakopcony. Gmina z takimi przywarami nie będzie magnesem dla inwestorów i nowych mieszkańców. Ci drudzy nawet jak już jakimś sposobem się tutaj osiedlą będą traktowani jako "ciało obce" w organizmie Gminy. Tak mniej więcej wygląda ten nasz lokalny zaklęty krąg.

Czary mary

Czary mary, hokus pokus i Pan Mirosław naszym Wójtem z pomysłem na gminę

msobczak

wróż czy wróżka?

Nie wiem czy to przepowiednia wróżki czy wróża ale tak czy siak to raczej w kategoriach bajki potraktujmy te słowa. Nie można zostać wójtem jeśli się nie startuje w wyborach.
A jak przy pomysłach już jesteśmy to czy ktoś wie dlaczego przestała działać strona "Daj pomysł" ? Pamiętam, że z taką czarną płytą kandydaci do Rady występowali na plakatach i zachęcali do zgłaszania pomysłów dla Gminy. Czyżby już pomysłów w Urzędzie Gminy było tak dużo, że nie ma potrzeby zbierać kolejnych?

tadeusz1954

Mam super pomysł. Naprawdę SUPER.

Niech nas przejmie Gmina Ożarowice.

Michał

Anschluss?

Tak daleko idąca współpraca transgraniczna to zwykła aneksja. Jak już dawać pomysły z czapy, to niech Tarnowskie Góry wezmą swoje przedmieścia. Jakość nawierzchni ulic na pewno się poprawi...

msobczak

wątpliwość

Wątpię czy Ożarowice byłyby zainteresowane takim pomysłem.

Juz 300 000 długów w palacu.

Juz 300 000 długów w pałacu. GOR tyle nie zrobil przez ostatnie lata. Co to jest????? Gdzie są radni??? Ten Cyl to pomyłka wyborcza. Ten facet nir ma pojęcia po co jest wójtem. Czy on wie co to majątek gminy i dyscyplina finansów publicznych????

Co z wypowiedzeniem?

I jak wyglada sprawa P. Wirnera i Jego długów wobec Gminy? Niemiec dalej się dorabia na sprzedawaniu niemieckiego piwa bez akcyzy? Kiedy skończy się ten cyrk?

Michał

Oddajmy głos zainteresowanemu

Już dziś późnym popołudniem za jedyne dwa złote możemy dowiedzieć się, co o tym wszystkim ma do powiedzenia wójt - wtedy w sklepach pojawi się najnowszy numer Gwarka.

Zajawka ze strony internetowej:

"Władze Świerklańca wypowiedziały umowę dzierżawcy restauracji i drink baru w Pałacu Kawalera. Powodem są długi firmy Luxus Trip&Travel. Jak mówił wójt Marek Cyl, firma reguluje opłaty za media, ale nie płaci czynszu. Kiedy rozmawialiśmy parę dni temu, zaległości urosły do 200 tys. zł.

Elżbieta Kulińska

Zgodnie z zapisami umowy Luxus Trip&Travel będzie prowadziła działalność jeszcze do końca września. – Firma płaci za media, więc nie możemy powiedzieć, że dokładamy do działalności prywatnego przedsiębiorcy. Wypowiedzenie po prostu oznacza, że wyczerpała się nasza cierpliwość. Nie chcemy też, by klienci, którzy zamówili przyjęcia w Pałacu Kawalera, mówiąc brzydko, zostali na lodzie – mówi wójt."

Reszta w artykule o świetnym tytule: "Luxus na kredyt".

Tak ..... władze Świerklańca

Tak ..... władze Świerklańca hahaha dobre sobie , to Wójt czując na karku iż koniec jego "uczciwej" władzy się kończy zaczyna działać czy raczej stara się zamydlić oczy mieszkańcom że podjął jakieś działania . Powiedzmy sobie szczerze że gminna nie odzyska zaległych płatności a wtedy to będzie gwóźdź do trumny dla naszego Wójta i koniec jego kadencji jako Wójta

tadeusz1954

Jak Niemiec nie wykaże dobrej woli to już mi szkoda Cyla

Jak bronić się przed najemcą, który nie opuszcza lokalu?
To na e-podatniku omawiają w poradzie o wynajmie lokalu użytkowego . /Z mieszkaniem jest identycznie./
Nie da się posłać kilku silnych żeby go wypieprzyli. Chyba żeby: To w końcu stary obiekt . Awaria wody , awaria prądu . Takie rzeczy się zdarzają .

"Kiedy najemca – po wygaśnięciu umowy najmu lub jej rozwiązaniu przez wypowiedzenie – odmawia opuszczenia lokalu lub po prostu tego nie czyni, pojawia się problem, jak zgodnie z prawem dokonać eksmisji. Przede wszystkim powinniśmy na piśmie (wysłanym pocztą poleconą) wezwać go do opuszczenia lokalu. Możemy też spróbować wręczyć mu pismo osobiście za pokwitowaniem, koniecznie w obecności przyprowadzonego przez nas świadka, niebędącego naszym krewnym albo małżonkiem (np. dozorcy domu, w którym lokal się znajduje). W razie odmowy przyjęcia pisma lub pokwitowania obecna przy tym dodatkowa osoba będzie mogła poświadczyć na kopii odbioru fakt jego doręczenia.

Jeżeli nasze wezwania okażą się bezskuteczne, możemy się zwrócić do sądu z pozwem przeciwko najemcy o zwrot lokalu i nakazanie opuszczenia go przez najemcę. Właściciel może bowiem żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą (czyli np. lokalem), ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Wspomniane roszczenie o zwrot nie ulega przedawnieniu w odniesieniu do własności nieruchomości, a więc również lokalu. W przypadku gdy na opornym najemcy nie zrobi wrażenia nawet stosowny wyrok sądowy, wówczas będziemy mogli – po uzyskaniu klauzuli wykonalności wyroku – skierować sprawę do komornika w ramach postępowania egzekucyjnego. Komornik usunie opornego najemcę z lokalu, z zastosowaniem przymusu bezpośredniego, w asyście policji."

Garsc nowych informacji?

Podobno cyl wlasnie wyrzuca niemca z palacu... czy ktos moze potwierdzenic?

tadeusz1954

Panie Sobczak ma Pan doświadczenie i sam Pan wie

Panie Sobczak . Sam Pan wie doskonale ,że gdyby chodziło o rzetelne zlikwidowanie GOR i wyjaśnienie do czysta wszelkich niedomówień to Cyl nie zatrudniałby Łukasza który chociaż magister jest kompletnie zielony w tych sprawach tylko poszukałby fachowca . Może nawet Pana.
Łukasz w ogóle jest zielony bo prócz trochę polityki i handlu nie zwojował zbyt wiele . Nie ma jakichś super dokonań w tym co robi bo gdyby tak było miałby już żonę , dzieci , własny dom , rozwiniętą firmę na kilku hektarach i diabli wiedzą co jeszcze albo to on byłby Wójtem.
Nie ma się co czarować . Cyl który jest starym wyjadaczem perfidnie wpuścił Łukasza w maliny i teraz to Łukasz jest obiektem kpin i posądzeń a nie Mareczek. Jaja z Łukasza to coś w rodzaju ukarania za pierdolnięcie się w palec młotka a nie siebie.

msobczak

wiara w człowieka

Panie Tadeuszu, owszem z nie jednego pieca chleb jadłem ale wierzę mimo wszystko, że z likwidacją GOR-u wójt Cyl chciał dobrze tylko że nie wyszło a nie że świadomie chodziło o taką likwidację, żeby coś poginęło i ślad po tym czymś zaginął. Pan Ludyga jest stosunkowo młodym człowiekiem i pewnie na konto braku doświadczenia trzeba zapisać na przykład kłopot z policzeniem rzeczy całkowicie policzalnych chociaż ruszających się. Może to jest jeszcze jakaś moja naiwność ale ciągle mam wiarę w człowieka i z trudem przyjmuje że działa on w złej sprawie całkowicie świadomie i z premedytacją.

tadeusz1954

To fakt !. Nawet zielony powinien policzyć do stu

Tu jest słaba strona mojego wywodu.

msobczak

:-)

:-)

tadeusz1954

nie wsadziłbym kierowcy po prawku na Tira z towarem za milion

Nie ma się co rozwodzić. Jak w końcu zrobi się z tego taki bajzel, że wkroczą "organa" to dowiemy się po czasie co i jak.

Michał

Przecież to już się dzieje

RIO to też są organa, ale niemogące stanowić o odpowiedzialności poszczególnych osób za ten stan rzeczy.

tadeusz1954

Myślałem o "organach" biorących za cztery litery.

Ze względu na nietypowość krąg sławy tej sprawy zatacza coraz szersze kręgi.