Spisane będą czyny i rozmowy


http://m.interia.pl/sport/news,nId,2187225
Coś drgnie w finansach bo młodszy Dudek robi tutaj wesele i prawdopodobnie ślub też weźmie. Pewnie będzie chciał pobyć ze dwa dni a to bez hotelu się nie obejdzie. To jak właściwie jest z tym hotelem? Jest czy go nie ma?. W czerwcu dwa dni Pałac będą zajmowali filmowcy . Zapewne Restaurator otrzyma zadośćuczynienie za zamknięty lokal albo będzie pracował dla ekipy. Urząd Gminy pewnie trochę zarobi na wynajęciu Pałacu filmowcom.
http://i.iplsc.com/dariusz-dudek-ze-swoja-przyszla-zona-aneta-franczak/0...

Z tym odwoływaniem Radnej to dla odwołujących jest pewne ryzyko.
Nie teraz ale w przyszłości. Kiedy zmieni się władza w Gminie a zmieni się jak Amen w pacierzu to ci nowi zapewne wystąpią przeciwko poprzednikom o wyrównanie strat jakie poniosła Gmina wskutek ich decyzji bądź zaniechania podjęcia decyzji. W obecnym systemie prawnym to jest od dawna możliwe, że nikt z tego nie skorzystał nie oznacza ,że tak będzie zawsze. Próba zakładania knebla poprzez odwoływanie Radnej z funkcji może być najgłupszą decyzją obecnej Rady

ZałącznikWielkość
dziennik_2016-04-15_001.jpg76.02 KB
dziennik_str2_001.jpg54.2 KB
odwolanie_radnej_20_-05-2016_001.jpg81.12 KB


belfer

Polemika z politykiem

Pani Izabello,
skoro zachęca Pani czytelników forum do komentowania przepychanek w Radzie Gminy i jednocześnie odcina się Pani od komitetu wyborczego z którego Pani startowała, to chciałem zadać dwa pytania:

1. Czy Pani deklaracje składane w kampanii wyborczej dotyczące spójnego planu działania na rzecz gminy Świerklaniec w oparciu o współpracę z ówczesnym kandydatem na wójta p. M. Cylem były tylko kiełbasą wyborczą? Jak Pani wie uczestniczyłem w tych spotkaniach i nie odniosłem wrażenia żeby ktokolwiek w tym zakresie zmuszał Panią do składania jakichkolwiek niezgodnych z Pani przekonaniami deklaracji. Bardzo aktywnie popierała Pani program komitetu z którym się Pani związała. Nie demonstrowała Pani przy tym swojej odrębności, czy też innego punktu widzenia w odniesieniu do prezentowanego przez komitet programu.
Po wygranych przez Panią wyborach, oglądając zapisy przebiegu obrad Rady Gminy dwukrotnie odnotowałem wyrażone przez Panią personalne „odcięcie się” od osoby obecnego wójta, które miało być wynikiem jakiegoś wydarzenia podczas zaprzysiężenia. Może to jest powód obecnego chaosu w radzie? Skoro zachęca nas Pani do dyskusji, to proszę wyjaśnić czytelnikom, o co konkretnie chodziło, a nie stosować taktykę „wiem, ale nie powiem”.

2. Oprócz działalności samorządowej równolegle rozpoczęła Pani działalność polityczną. Moje pytanie brzmi, czy przynależność do komitetu wybranej partii politycznej traktuje Pani podobnie jak przygodę z komitetem „Uczciwość i Kompetencje”, czy też odwrotnie, w pełni popiera Pani jej program i zamierza startować z jej list w kolejnych wyborach np. do Parlamentu Europejskiego, czy też samorządowych? Sądzę, że również w tym zakresie, odnosząc się do bieżącej sytuacji na szczycie gminnej władzy, czytelnicy (mieszkańcy) powinni znać Pani stanowisko.

Izabela Domogała

Panie Dariuszu Tchórzewski

Panie Dariuszu Tchórzewski,
trudno będzie się odnieść to pytań, kiedy pańskie tezy są błędnie postawione, a odpowiedzi których pan sam sobie udzielił miały być jak rozumiem złośliwością w moim kierunku :-) :-) :-)
Skoro pana zdaniem zna pan odpowiedzi na wszystkie zadana przez pana pytania to ograniczę się tylko do dwóch wyjaśnień i zrewanżuję się też pytaniami jeśli pan pozwoli.

POLITYKA
Nigdy nie przynależałam i nie przynależę do żadnej partii politycznej. Nic mi też nie wiadomo o rozpoczęciu przeze mnie jakiejkolwiek działalności politycznej.

REALIZACJA PROGRAMU WYBORCZEGO
Program komitetu UiK współtworzyli chyba wszyscy którzy startowali z tej listy i osoby wspierające ten komitet. Każdy przesyłał propozycje pomysłów/projektów z założeniem że będą realizowane w czasie tej kadencji. Dziwne żebym nie wspierała programu do którego dołożyłam małą cegiełkę. Skoro ogląda Pan relacje z sesji to powinien Pan zauważyć, że niezmiennie wspieram tematy które wspierałam na etapie kampanii wyborczej.

Pytania:
1. Dziś ze względu na koalicję składającą się z radnych komitetów – Łężaka (3 os), Flakusa (2 os.), Cyla (2os.) i strażaków (1 os.) który w pana ocenie jako wnikliwego obserwatora lokalnej "polityki" program jest realizowany?

2. Czy radni którzy startowali pod sztandarem konkretnego komitetu powinni być mu wierni do samego końca? Ciekawa jestem Pana opinii w tym temacie w odniesieniu do wszystkich radnych obecnej kadencji.

3. Czy pana zdaniem radny w tak małej gminie powinien być politykiem?

p.s. mam na imię Izabela – przez jedno „l” :-)

belfer

Re: Izabela Domogała

Pani Izabelo (przepraszam za wcześniejsze drugie „l”)

1. Nie formułowałem w swoim poście żadnych tez, ale postawiłem pytania, na które nie uzyskałem od Pani odpowiedzi. Przypomnę, że pytania sformułowałem w związku z Pani apelem, a nie jak Pani chce to widzieć „złośliwością”. Nie mam żadnych powodów aby taką formę emocji kierować w Pani kierunku.

2. Gdybym rzeczywiście znał odpowiedzi na postawione Pani pytania, to gwarantuję, że bym ich nie zadał. Nie wiem czy Pani zauważyła, ale ja bezpośrednio nie uczestniczę w życiu politycznym naszej gminy. Sympatyzowałem w kampanii wyborczej z komitetem „Uczciwość i Kompetencję” i czemu dawałam wyraz na tym forum, bardzo podobała mi się w niej Pani postawa. Jeżeli Pani nie pamięta to przypomnę, że deklarowała Pani ścisłą współpracę z p. Wasążnikiem, z którym jak Pani wtedy twierdziła wcześniej współpracowaliście na gruncie zawodowym i byliście liderami w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W nowej radzie właśnie ten punkt, czyli pozyskiwanie funduszy unijnych, miał być Pani priorytetem.

3. Proszę nie obrażać mojej i czytelników inteligencji. Osoba, która znalazła się na listach wyborczych do parlamentu z jakiegokolwiek ugrupowania nie jest apolityczna, a prowadzona przez nią kampania to abecadło działalności politycznej. Moje pytanie nie było w tym wypadku zarzutem, nie rozumiem więc dlaczego tak energicznie chce się Pani odciąć od partii rządzącej. Mnie chodziło o to, czy swoją aktywność skieruje Pani w kierunku, jak to pani określa dużej „P”, czy też skupi się Pani na działalności lokalnej, czyli na małej „p”. Moim zdaniem pytanie nadal zostaje w pełni zasadne.

4. Co do postawionych mi pytań.
Mnie głównie chodziło o to, co moim zdaniem było najważniejsze tak w 2014 r, jak i obecnie, tj. pozyskiwanie dla gminy funduszy unijnych z prawdopodobnie ostatniej już transzy przeznaczonej dla Polski. Tutaj komitet „Uczciwość i Kompetencje” zdecydowanie najbardziej spełniał moje oczekiwania. Pani deklaracje i p. Wasążnika (którego osobiście nie miałem przyjemności poznać) były bardzo konkretne i trudno mi zrozumieć co było powodem, że to właśnie Państwo stanęliście przeciwko sobie. Sądzę, że w ten sposób zaprzepaszczacie wielką szansę dla rozwoju gminy.
Absolutnie nie uważam, że radny ma być dożywotnio związany z jakimkolwiek komitetem wyborczym. Wielokrotnie wskazywałem na tym forum na fakt, że w poprzednich kadencjach tzw. „koalicje” często się zmieniały. „Wypominając” Pani zmianę „koalicji” nie miałem na myśli kwestii personalnych, a programowe. Tak jak wcześniej pisałem, uważałem Panią za najbardziej kompetentną osobę w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych. Z tego co jako mieszkaniec gminy obserwuje w połowie obecnej kadencji, to swoje deklaracje w tym zakresie Pani zarzuciła.
Co do kwestii politycznych, to pisałem już wyżej. W Pani przypadku chodziło mi o prostą deklarację.
a. Nie czuję się politykiem, nie zamierzam się dłużej angażować w działalność polityczną i chcę służyć społeczności lokalnej jako samorządowiec.
b. Lokalna działalność samorządowa jest moim wstępem do wielkiej polityki. Jako radna chcę wypracować sobie rozpoznawalność, która pomoże mi w zdobyciu wymaganej do elekcji liczby głosów w wyborach do np.: sejmiku, parlamentu europejskiego, sejmu RP.
Oba wybory są w pełni akceptowalne. Raz już Pani takiego wyboru dokonała, startując jako świeżo wybrana w-ce przewodnicząca RG do sejmu RP.
Sądzę, że wyczerpująco odniosłem się do zadanych mi przez Panią pytań.

Dariusz Tchórzewski

Izabela Domogała

Demenuję i objaśniam p. Dariuszu Tchórzewski

Panie Dariuszu, dementuję i objaśniam :-)

1. Trudno odcinać się od jakiekolwiek partii, jeśli nigdy nie było się jej członkiem. Startowałam do sejmu z listy PIS jako OSOBA APOLITYCZNA.

Zostałam poproszona przez członków bytomskiego PISu o wsparcie listy, a że to grupa naprawdę porządnych ludzi i świetnie mam się współpracuje na niwie bytomskiej postanowiłam pomóc.
Co do obrażania inteligencji czytelników. Czy zna Pan przykłady osób, które nie będąc działaczami partyjnymi uczestniczyły w życiu politycznym np. p.Bieńskowska, p.Religa i wielu innych. Ja to nazywam wyborem wg klucza merytorycznego a nie politycznego. I tak w Polsce też można :-) Co mnie bardzo cieszy. Bo z przyjemnością obserwuje się MĄDRYCH i MERYTORYCZNYCH LUDZI W POLITYCE

2.Z p. Wasążnikiem od kilku lat współpracuję w ramach podregionu bytomskiego (ZIT) oraz deklaracji i strategii Biały Śląsk i dalej ta współpraca będzie miała miejsce. Tym bardziej, że oba te tematy dot. m.in Świerklańca.
Moja współpraca w radzie nie ogranicza się tylko do p. Wasążnika :-)

3. Pierwsze słyszę żebym zarzuciła jakiekolwiek moje deklaracje a propos wsparcia mieszkańców gminy oraz innych podmiotów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Nowa perspektywa dopiero się rozkręca. W ostatnim czasie zostały przy mojej skromnej pomocy złożone dwa wnioski w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów sportowych z Nowego Chechła i Świerklańca na zakup sprzętu sportowego i kadrę trenerską.
Kolejne pomysły na projekty z różnych źródeł (UE także) na etapach pre projektowych. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiele zależny od możliwości organizacyjnych i finansowych (wkłady własne) projektodawców.

4. Urząd Gminy w zakresie pozyskiwania środków z UE ma swoich fachowców, co wójt wielokrotnie podkreślał podczas sesji rady. W 2015 roku została podpisana umowa zlecenie z panią z Nakła Śląskiego, na pomoc w pisaniu wniosków m.in. na przedszkola.

5. Proszę nie próbować wkładać mi do ust gotowych odpowiedzi. Bo gwałci pan tym samym jedną z moich zasad życiowych tj. SAMODZIELNE MYŚLENIE.
Moja deklaracja jest następująca:
Jestem samorządowcem od 8 lat, co sprawia mi ogromną frajdę i satysfakcję. Wielka Polityka przez duże "P" na dzień dzisiejszy nie jest nawet w moich rozważaniach. Jeśli jakimś cudem się zdecyduję, to tylko z przytaczanego wyżej klucza merytorycznego a nie politycznego i Pan dowie się o tym pierwszy :-)

Mam nadzieję, że temat polityki wyczerpałam i w końcu będziemy mogli wrócić do dyskusji na ważniejsze gminne tematy :-)

Pytanie do Pani Domogały w sprawie J. Wasążnika

Pani Izabelo, czy pan Wasążnik w takim razie zachował się w porządku w stosunku do Pani głosując za Pani usunięciem z funkcji wiceprzewodniczącej? Jak Pani ocenia jego postawę?

Pytanie do Pani Domogały w sprawie J. Wasążnika

Pani Izabelo, czy pan Wasążnik w takim razie zachował się w porządku w stosunku do Pani głosując za Pani usunięciem z funkcji wiceprzewodniczącej? Jak Pani ocenia jego postawę?

Czemu Pani nie zabrała głosu w tej sprawie? Akceptuje Pani ten stan rzeczy i takie traktowanie?

Izabela Domogała

J. Wasążnik

Mój komentarz wyraziłam na sesji https://www.youtube.com/watch?v=YYP7YTQPFfw i na tym forum również. Poza tym media i wiele osób nie tylko z naszej gminy też oceniły postawę osób które ten wniosek stworzyły, a właściwie jego uzasadnienie.

Nie ma we mnie zgody na szarganie nazwiska i reputacji, ale do tego są inne drogi.

afery ?

W komentarzu na sesji jest mowa o aferach z okresu 1,5 roku po wyborach, niestety nie usłyszałem nic konkretnego poza tym, że Dzierżawca Pałacu Kawalera miał/ma długi, proszę więc o wyliczenie w punktach tych licznych afer:
1. Długi Dzierżawcy Pałacu Kawalera.
2. ???
3. ...

8 radnych to dzieci we mgle

Rozjechala ich radna Domogala tą prezentacja!Lyso im bylo hehehe
Ja identyfikuje conajmiej kilka afer: likwidacja gor, odwolanie Łężaka, zawalone przedszkola i najwieksza osmieszanie sie przez wydumane oskarzenia i próby zakladania knebla radnej.
Tych 8 radnych nawet nie wie co się dzieje z Siwym na czele. No ale oni sami mówią ze są jak dzieci we mgle hahahaha hahaha

gdzie te afery wg Pani Radnej ?

Nie interesuje mnie komu łyso, jeżeli publicznie mówi się o licznych aferach to ja szary podatnik i wyborca oczekuję ich wyliczenia a najlepiej zgłoszenia do prokuratury. W przeciwnym wypadku szkoda czasu na tą dyskusję a wyliczanie afer przez anonimowych adwokatów jest źenujące.

a gdzie wg radnych te kontowersje na Sri Lance ?

Odezwał się anonim. Anonimowe zadawanie pytan jest żenujące. Odwagi brakuje? Publicznie to 8 radnych mówiło o licznych kontrowersjach i oddziaływaniu globalnym. To słuchamy przykładów szczególnie tych ze Sri Lanki hehehe
Żałosne odwracanie uwagi.

belfer

Re: Izabela Domogała

Pani Izabelo,
cieszę się, że konkretnie odpowiedziała Pani na moje pytania.

Moim zdaniem deklaracja, że swoją aktywność skupi Pani przede wszystkim na działalności samorządowej jest bardzo istotna. Pozwala ona mieć nadzieję, że występujące ostatnio niesnaski w Radzie nie wpłyną na Pani determinację w pozyskiwaniu środków unijnych, w tym na współpracę z osobami, które są w tym zakresie w gminie kompetentne. Nie chodzi tutaj o pisanie wniosków, bo to jest obowiązkiem UG, ale o będący w Pani kompetencjach merytoryczny nadzór nad zgłaszanymi projektami.

Jestem zwolennikiem aktywności samorządowców w różnych środkach masowego przekazu, w tym przede wszystkim w internecie. Uważam, że polityka informacyjna, tak wójta, UG, RG, czy poszczególnych rad sołeckich jest dalece niewystarczająca. Szeroka dyskusja na ten temat miała już miejsce na tym forum, jeszcze przed kampanią wyborczą. Uważam jednak, że aktywność samorządowców powinna być przede wszystkim ukierunkowana na wyjaśnianie swoich zamierzeń i ich efektów, a nie na prezentowanie wzajemnych niedomówień. Na to jest czas w kampanii wyborczej, a do niej mamy ponad dwa lata.

Pozwoli Pani, że pozostanę przy własnym postrzeganiu aktywności politycznej. Od czasów prof. Henryka Jabłońskiego nie wierzę w pojęcie „apolityczny polityk”. Co do przytoczonych przykładów, to chyba nie są zbyt trafione. Prof. Religa nie tylko był wyrazistym politykiem, ale nawet przewodniczącym założonej przez siebie partii.

Pozdrawiam
Dariusz Tchórzewski

belfer zwolennik aktywnosci w internecie. Usmialem sie!

Panie belfrze cos ty czytal? P.Domogala w swojej deklaracji nie wykluczyla startu w wyborach. I mam nadzieję ze wystartuje bo moj glos juz ma. Bez wzg. na szyld partyjny.
Na jej miejscu olalbym ich wszystkich po tej szopce. Wniosek pokazal ich tzw.uczciwosc bo kopetencji nie zauwazylem. Zostala ukarana za aktywność.

Czemu wiec pan nie potepiasz takich rzeczy skoro z pana taki zwolnennik aktywności??? Czekam na pana komentarz i on pokaże pana wiarygodnosc.

Niech się pan nie ośmiesza. Co jeszcze ma im wnioski nadzorować???? Poważnie???? Hahahaha hahahaha haaaaahaaaaaah haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sie uśmiałem. A co ma poprawiać po koleżance Cyla ktora bierze za to niemala kase?
Golym okiem rozpoznajemy nieudolna propagande. Tą na fejsie tez. Przestań pan. Tego sie juz nie da czytać.

A Religa startowal z pisu a w pisie nigdy nie byl. Ale pan jak zwykle w równoległej rzeczywistości.

Michał

Skąd ta niechęć?

Abstrahując od zawartości Pana posta, uprzejmie proszę wytłumaczyć mi jedną rzecz. Otóż skąd u Pana i u wszystkich innych, bo jak mniemam zjawisko jest szersze, tyle niechęci do pana Dariusza?

Bo nie wierzę, że z powodu jego wypowiedzi na tym forum.

re

załóż pan gazetę DROGOWCY a będziesz miał Pan informacje na bieżąco sam Pan będziesz pisał rozprowadzał i czytał i będziesz miał politykę informacyjną na wysokim poziomie a nawet zarobisz na reklamie ....jak napiszesz sobie recenzje a na poważnie to nikt z moich znajomych z Chechła nie traktuje pana pisania poważnie bo od roku obiecał Pan na forum rozliczyć sprawy finansowania sportu w gminie ale jest to temat nie wygodny dla :Pana, Wójta, Pana Siwego to się Pan czepiasz sam nie wiesz czego a rów z kanalizacją z Nakła cisza,wydawanie kasy na sport w złym znaczeniu wydawania cisza a tylko pisanie o niczym Pana interesuje
Ps jak wspomniał pan Henryka Jabłońskiego to pan jest takim wentylem bezpieczeństwa władzy gminnej (ble ble ble pisanie dla pisania) żeby nie zaszkodzić opozycji dołożyc a coś dla siebie ugrać

brawo

Trafiłeś w sedno na fb jak nie przyznano dotacji na przedszkole a wójt zadeklarował że będzie finansował inwestycję ze środków własnych gminy (deklaracja tylko słowna a raczej gołosłowna). wtedy drogowiec zorganizował akcję pt."dajmy lajka wójtowi" za co?????????????? Za to, że nawet gdyby przedszkole było budowane ze środków własnych Gminy to te 2,5 mln zł trzeba zabrać np. z dróg, kanalizacji itd.

Pytanie

Jest Pani chyba jedyną osobą z radnych i urzędników, która chce z ludźmi rozmawiać i nie boi się tego robić. I mam nadzieję, że odpowie Pani na moje pytania.
Od jakiegoś czasu nurtuje mnie bowiem jednak kwestia. Nasz zacny wójt lansuje się na facebooku, że pozyskał największą w historii dotację na oczyszczalnię ścieków, ale tak się składa, że ostatnio mieszkańcy otrzymali także informację o podwyżce wody i ścieków. A ja wciąż bardzo dobrze pamiętam słowa tego samego pana, w których zapewniał, że dzięki nowoczesnej oczyszczalni koszty te mają tylko maleć. Czyżby to na mieszkańców przerzucono spłatę kredytu? A może zakład wodociągów i ich dwa nowe samochody za dużo kosztują?
I jeszcze kwestia: czy taka podwyżka wymaga zgody radnych? A jeśli tak, którzy radni podnieśli rękę za?

podwyżka

Podwyżka kanalizacji ok. 25%, podwyżka wody ok. 12,5%, dotacja do ZWiK ok. 1 mln to wynik tych wielkich unijnych pieniędzy. Ok. 7,5 mln musi Gmina wprowadzi do amortyzacji czyli w cenę. Powoduje to, że obciąży to mieszkańców. Te 7,5 mln zapłacą mieszkańcy. Ceny zatwierdziła Rada Gminy

msobczak

kto ma zapłacić

A kto ma zapłacić za kanalizację jak nie mieszkańcy? Przecież to dla nas mieszkańców jest ta kanalizacja. Najtaniej jest wypuszczać fekalia do rowu. Przynajmniej tak się wydaje tym, którzy tak robią.

Czy tylko ci mieszkańcy co mają kanalizację?

Panie Sobczak zgadzam się, że za kanalizację mają zapłacić mieszkańcy, ale również ci którzy wypuszczają fekalia do do rowu. Niestety nasz aktualny nieudolny Wójt z tym również sobie nie radzi i idzie po najmniejszej linii oporu czyli obciąża uczciwych. Niekompetencja tego Pana jest porażająca tylko dlaczego my za to mamy płacić ?

msobczak

pełna zgoda

Z tym się zgadzam w 100%. Wielokrotnie wyrażałem przy każdej możliwej okazji pogląd, że bezczynność w tym zakresie ze strony Urzędu Gminy jest zatrważająca i na pewno nie prowadzi do chęci zmiany podejścia mieszkańców do ochrony środowiska. Widać cały czas politycznie bardziej opłaca się tolerować ten stan rzeczy niż podejmować działania na rzec jego zmiany. Szkoda, że myślenie kategoriami doraźnych, partykularnych celów przesłania myślenie w kategoriach strategii dla całej Gminy.

re

Drogowiec na prezydenta....a co niech się 4 lata przygotowuje na talent.....

no i belfer ujawnił powody - awersje radnych do PISu

Panie belfer jak PIS zareaguje na próbę założenia klebla za ujawnienie długów w kawalerhausie osobie która szla pod ich sztandarem w wyborach robiąc super wynik jak na nowicjusza? Zrobiła dwa razy lepszy wynik niz weteran wyborczy Pilot.
Trzeba napisać do Jarka albo Szaramy. BELFER tymi tendencyjmymi pytaniami obrażasz moja inteligencję.

re

Nie ośmieszaj się jako belfer .....przecież jesteś drogowcem osobą ktora od lat chce się załapac stołek w gminie i przy okazji naprawić wrzosową

jaki drogowiec

Ja bym go nie nazwał drogowcem bo jako jedyny mieszkaniec u którego były osoby zbierające podpisy pod petycją w sprawie naprawy dróg w sołectwie Nowe Chechło jej nie podpisał. Jednocześnie dodam że Pan Tchórzewski na profilu facebook-owym prowadził intensywną kampanię na temat złego stanu dróg w Sołectwie. Niemniej jednak złożona petycja była nie na rękę obecnemu Wójtowi. Tym samym potwierdził to co myśli większość mieszkańców Sołectwa mianowicie, że jest tubą propagandową obecnego Wójta.
P.S.
Atak na Panią Domagałę (w tym czasie) jest tego kolejnym dowodem.
P.S. Kończ Waść wstydu oszczędź

belfer

Petycja? Czy może manifestacja?

Nie zwykłem polemizować z osobą, która wstydzi się swojej tożsamości chowając się za anonimem, ale kilka spraw wymaga wyjaśnienia.

1. Jako jeden z pierwszych podpisałem się pod wnioskiem dotyczącym remontu ul. Astrów w ramach funduszu partycypacyjnego. Uszanowałem też apel wójta Flakusa o niezgłaszanie w ramach funduszu wniosków konkurencyjnych, aby nie dzielić w tym przypadku głosów mieszkańców.

2. Nie podpisałem petycji skierowanej do wójta w sprawie dróg ze względów formalnych. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, czyli jej filią. Petycja w tym zakresie byłaby zasadna, gdyby sołtys, rada sołecka lub nasi gminni radni zwracali się w tej sprawie do rady gminy i wójta, a ich wniosek pozostał by bez „echa”. Tak nie było. Na zebraniu na moje pytanie w tym zakresie wymienione osoby zgodnie twierdziły, że w tej sprawie z gminą się nie kontaktowały. Na moje pytanie dlaczego, radny Ledwoń stwierdził publicznie „bo nie pozwala mi sumienie”. Nie chciał jednak rozwinąć swojej głębokiej myśli.
Reasumując. Petycja ma sens wtedy, gdy wyczerpaliśmy podstawowe drogi rozwiązania problemu lub kierujemy ją do jednostki z nami niepowiązanej np. sejmiku, powiatu itp. Tutaj moim zdaniem inicjatorom chodziło jedynie o manifestację, a nie o drogi. Jak anonim zauważył, to nie sołectwo, a mieszkańcy (niestety nie ja osobiście) na facebooku „prowadzili intensywną kampanię na temat złego stanu dróg w Sołectwie”. Ja należę do osób, które najpierw czytają, to co podpisują. Przedstawiony mi dokument nie nadawał się do podpisu. Wyjaśniłem to zresztą p. Myrcikowi, który mnie w tej sprawie odwiedził.

3. Bardzo często różni anonimowie podpisują swoją twórczość cytatem z „Potopu”:
„Kończ Waść wstydu oszczędź”
Anonimie, to jest kwestia Kmicica skierowana do Wołodyjowskiego, który prosi go w ten sposób, aby ten nie obnażał jego braków w sztuce fechtunku. Podpisując w ten sposób post uderzasz więc sam w siebie, a nie jak mniemasz w adwersarza.

??????????///

a co za różnica czy petycja czy manifestacja chyba liczy się efekt w postaci budowy i remontu dróg

Polemika z Wasążnikiem

Panie Radny Wasążnik!
W związku z szokującymi mieszkańców gminy doniesieniami o próbie odwołania przez radnych z Nakła i Orzecha wiceprzewodniczącej rady oraz krążących plotkach o pana pragnieniu zostania zastępcą wójta proszę o odpowiedz na następujące pytania do 21.05.2016 r.
1. Czy zamiarem radnych podpisanych pod wnioskiem było wywołanie awantury w gminie?
2. Jaką rolę w tym procederze odegrał wójt Cyl?
3. Jeśli chcecie odwołać za aktywność to jakie kary przewidzieliście za brak aktywności radnych?
4. Jak ocenia pan aktywność na sesjach pani radnej Bubalik czy pana radnego Kani?
5. Proszę w oparciu o wykształcenie, wiedzę nt. działania samorządu, znajomości ustaw, doświadczenia oraz aktywności na sesjach uszeregować kompetencje przewodniczącego rady i jego zastępców oraz wójta : pozycja 1 – największe, pozycja 4-najmniejsze oraz radnych podpisanych pod wnioskiem pozycja 1 – największe, pozycja 8-najmniejsze
6. Kogo wybierzecie na wiceprzewodniczącego rady?
7. Czy obiecano Panu stanowisko zastępcy wójta lub sekretarza w gminie za odwołanie wiceprzewodniczącej rady?
Proszę o udzielenie odpowiedzi w osobnych wpisach, jako tytuł wpisując pytanie.

re

o coś nowego nie o remoncie wrzosowej .....

roszady w Radzie Gminy

To kolejny błędny ruch Cyla. Radna Domogała jako radna bez funkcji wiceprzewodniczej Rady Gminy będzie zabierała głos tak samo jak do tej pory a nawet należy spodziewać się z jej strony jeszcze większej aktywności i dociekliwości. Przy okazji zyska miano "męczennicy za dążenie do prawdy" co tylko zwiększy liczbę jej zwolenników. Z drugiej strony radni, którzy podpisali się pod wnioskiem pokazują swoją prawdziwą twarz. Radny Bacik - mały cżłowieczek, który nie ma własnego zdania i miota się w swojej postawie cały czas. Najchętniej chciałby być w grupie rządzącej i opozycyjnej jednocześnie. Rządzącej bo ma zatrudnienie w jednostce podlegającej wójtowi a jak straci pracę to raczej szybko innej nie znajdzie. W opozycji też warto być bo jak po wyborach opozycja przejmie władzę to znowu można będzie pokazać że się jest i było za tą własnie opcją. Radny Miś - zawsze popierać będzie urzędującego wójta niezależnie kto by nim nie był. Nie trzeba chyba tłumaczyć powodów takiego postępowania. Zona radnego Misia podobnie jak Bacik jest pracownikiem instytucji podległej wójtowi a na dodatke ma jeszcze kierownicze stanowisko. Takiej konfitury szkoda byłoby stracić więc warto złożyć podpis pod wnioskiem którego oczekuje wójt. Widać, że dla Misia nie ma znaczenia lojalność względem kolegów z Przyjanego Samorządu, z którymi startowało się w wyborach. Stanowisko i wypłata żony ma dla tego radnego znaczenie dużo większe niż lojalność o której być może nigdy nawet nie słyszał.
Trójka radnych z Orzecha tylko przez chwilę pokazała, że maa charakter składając rezygnację z klubu radnych Razem. Teraz najwyraźniej posypali głowę popiołem i pokornie na skinienie wójta składają swoje podpisy pod wnioskiem o odwołanie radnej Domogały. Jak nazywamy takich ludzi bez kręgosłupa? Każdy może wstawić tutaj jedno z wielu bardziej dosadnych określeń. Strasznie smutna ta nasza lokalna rzeczywistość a jeszcze bardziej żenujący są niektórzy "nasi" wybrańcy do Rady Gminy.

Kto chce rozpetac wojnę w gminie?

Żeby odwołać trzeba mieć powód i do wazny.A co oni jej chcą zarzucic? Że pokazała że ma większą wiedzę i doświadczenie niz taka Bubalik,Bacik i Cyl razem wzięci? Że informuje mieszkańców na forum co dzieje się w gminie? Że zabiera głos na sesjach? Rozumu trzeba nie miec. Na fakty przegraja i wystawia sie na pośmiewisko.

Rozmyślania...

Czy Radna Izabella Domogała swoimi działaniami przyczyniła się do destrukcji prac naszej Rady Gminy i zaszkodziła wizerunkowi
Gminy na zewnątrz?
Czy to,że jest aktywna na forach internetowych jest naganne?
A może takich ludzi, którzy bezinteresownie angażują się na rzecz lokalnego społeczeństwa, należy eliminować?

Kara za aktywność i uczciwość

Przeciez Domagała jest jedną z najbardziej aktywnych i wnikliwych radnych. Jeśli to prawda to się chłopcy ośmiesza na pelnej linii. Kara za aktywność? Tylko idioci by tak by zrobili. Nie wierzę

Impreza

Pytanie?
Podobno Czerepak obchodził swe urodzinki w Pałacu. Ale była impreza!! Najlepsze były zdjęcia prawie … pewnej pracownicy. Dla potomnych zostały opublikowane w necie. Internet jest wieczny. Dajcie link!!!

tadeusz1954

123

123

msobczak

XXX

Jeśli Ci potrzebne są do sprawnego funkcjonowania anonimie zdjęcia określonego rodzaju to wpisz w przeglądarce hasło XXX i będziesz miał do woli linków. Jako jeden z moderatorów tego portalu zapowiadam blokowanie wpisów z załączonymi prywatnymi zdjęciami osób lub linkami do takich zdjęć bez związku z tematem doryczącym sprawy o charakterze ogólnospołecznym.

Pytanie?

Pan jako bliski kolega p. Siwego i p. Cyla może odpowie mi na pytanie gdyż nie dostałem odpowiedzi z Gminy:
- pan dzierżawca ma na parku dwie reklamy - płaci za nie czy nie - w umowie nie ma o tym mowy
- pan dzierżawca mieszka ponad rok w apartamencie - płaci za niego czy nie - w umowie nie ma o tym mowy
- pan dzierżawca zapłacił za zaległe media i cześć czynszu (zostało 160 tys) i nagle zaprzestał znów płacić - może pomożemy p. Cylowi i znów pohałasujemy
- podobno szykuję się wybory na radnego w Nakle Śl. - startuje pan
Do następnego: sympatyk Michała

Kariera nikodema dyzmy

Ptaszki śpiewają, że Wasążnik ma zostać zastępcą wójta...

Grzgorz Ż i Łukasz L-co teraz robią?

Czy Ci pracownicy urzędu gminy nadal pracują czy złożyli wypowiedzenia po tym co się stało z ich udziałem?

Pan Wasążnik tak ich bronił...to już wiemy dlaczego:)

Co z tym skandalem obyczajowym w Urzędzie ?

Panie Wójcie, minęło tyle czasu i jakie Pan podjął decyzje w sprawie pracowników? Konkrety prosimy

To są koledzy wójta i dlatego pozwala na to

Jak to co? To są wójta koledzy, a w urzędzie gminy są pracownicy równi i równiejsi. Pracownicy tęsknią za Flakusem. Za jego czasów coś takiego byłoby nie do pomyślenia. I jeszcze ta akceptacja i udawanie że nic się nie stało...prawda Panie Marku, Jarosławie?

re

a Niemiec z Pałacu Kawalera się ekscytuje zwrotem pieniędzy za oczyszczalnie...nie będzie płaciła umowę podobno ma na 5 lat i zależy tylko od wójta ....za apartament nie płaci a podobno bo (jest tajne obniżył mu wójt czynsz w styczniu)apeluje do radnych żeby na sesji spróbowali uchwalić doniesienie do prokuratora i wtedy zobaczymy na yutubie którzy są za.....i zobaczymy jak się zachowa pan siwy i jego drużyna a my to będziemy puszczać jako filmiki przed wyborami

palac kawalera

Jednym słowem czas na prokuraturę żeby zweryfikowala umowy z Niemcem i ten cały cyrk, kto odważny na donos?

Cierpliwości

Może to nie za dobrze dla Pałacu ale czasem warto być cierpliwym i trochę poczekać. Ci ludzie za to zapłacą. Nie wszyscy są ślepi albo chorągiewki (czyt. Bacikami). Za dwa lata przyjdzie czas rozliczeń. A wynik wyborczy pokaże jakim był wójtem i jak zależało mu na Świerklańcu.

a Wójt Cyl myśli że ludzie o tym zapomną?

No właśnie, a Wójt Cyl myśli że ludzie o tym zapomną? Szkoda że nie ma szybciej tych wyborów samorządowych. Czas rozliczenia nadejdzie...

Czemu Pani Domogała ostatnio taka mniej aktywna?

Izabela Domogała

Melduję swoją obecność i aktywność

Już jestem, awaria sieci, a potem choroba "wyeliminowała" mnie na chwilę :) Na dniach wracam do tematów poruszanych tu na forum. Na razie weryfikuję, dokumenty które otrzymałam z urzędu gminy.

W razie pytań służę odpowiedzią :-)

palac kawalera

W takim razie prosze o udostepnienie informacji co sie wyjasnilo w kwestii zadluzenia dzierzawcy poniewaz mamy juz 20 maja a do konca kwietnia mial poplacic...

Neudeck

taaaaaa.........

Można się tego było spodziewać.Ostatnio brylował na forum.Co tam rozsądek , przekonania ,zdrowy rozum ,ludzie!!!!..... którzy przecież nic nie znaczą, bo oto pojawiła się szansa która może się już nigdy nie powtórzyć. A "dyzmą" jest się raz w życiu.

Zart tej kadencji

Wasaznik? Wolne zarty sobie robicie. Łezak przynajmniej miał doswiadczenie w zarządzaniu ludźmi. Moim zdaniem Bacik bylby lepszy na ten stolek bo chociaz Bacik i Wasaznik poziom wiedzy, inteligencji i zasad etyczno-moralnych maja taki sam, to jednak Bacik jest z tej gminy, a Wasaznik cudzy.

Michał

Cudzy?

Pan Wasążnik mieszka w Nakle, w okręgu, z którego startował. I lepiej poczekajmy na potwierdzenie tej informacji, zanim wywindujemy insynuacje w kosmos.