Z jakiego zakresu prawa chciałby/aby Pan/i wysłuchać prezentacji zawodowego prawnika.


Prawo spadkowe – (m.in. dziedziczenie, testamenty, wydziedziczenie, zachowek)
0% (0 głosów)
Prawo zobowiązań - (m.in. umowa sprzedaży, pożyczka, najem, użyczenie)
0% (0 głosów)
Prawo rodzinne – (m.in. małżeństwo, prawa i obowiązki małżonków, ustroje majątkowe, separacja, rozwód, alimenty)
0% (0 głosów)
Prawo rzeczowe (nieruchomości) - (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, służebności, immisje)
25% (1 głos)
Prawo pracy - (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, urlopy, nadgodziny, sąd pracy)
25% (1 głos)
Prawo administracyjne - (m.in. decyzje, odwołania, zażalenia, wycinka drzew, pozwolenie na budowę, ustawa śmieciowa)
50% (2 głosy)
Prawo wykroczeń - (m.in. kradzież, naruszenie nietykalności, zniesławienie, mandaty, jazda pod wpływem alkoholu)
0% (0 głosów)
Razem głosów: 4