lokalny poligon słowny

Życzenia




Nagranie I sesji Rady Gminy (kadencja 2014-2018)


Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Świerklaniec nagranie I sesji Rady Gminy jest już dostępne na stronie Stowarzyszenia SPIRIL.



DO PRZEMYŚLENIA.............!!!


Przekonanie jest sumieniem ludzkich zmysłów. Mali ludzie o prestiż się boją, wielcy go mają, bo tylko złota nie chwyta rdza. Czasami lekarstwo gorsze od choroby.



Oświadczenie


Oświadczenie Stowarzyszenia firmującego Portal.

---
Szanowni Państwo,



Cisza wyborcza


W okresie ciszy wyborczej tj.



Nagranie LIX sesji Rady Gminy


Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Świerklaniec nagranie LIX sesji Rady Gminy jest już dostępne na stronie Stowarzyszenia SPIRIL.



Dzień Edukacji Narodowej


                        




Subskrybuje zawartość