lokalny poligon słowny

Sołectwo bardziej samodzielne


Sołectwa będą mogły realizować samodzielnie większe projekty. Umożliwi to zmiana przepisów, nad którą pracują senatorowie – informuje „Rzeczpospolita”.Jak wykonywać nadzór Gminy ?


Ostatnia sesja Rady Gminy jaskrawo pokazała, że sprawowanie nadzoru nad SP ZOZ oraz nad działalnością sołtysów przysparza Radzie sporo kłopotów.Nagranie IV sesji rady gminy


Nagranie IV sesji Rady Gminy jest już dostępne na stronie Stowarzyszenia SPIRIL.Rachmistrzowie poszukiwani


Wójt Gminy Świerklaniec - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Świerklaniec w zakresie określonym ustawBrynica to nie granica


Podczas ostatniej sesji Rady Gminy mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia Pana Jerzego Jóźwika - Przewodniczącego Zarządu Związku Stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica".Nagranie III sesji rady gminy


Nagranie III sesji Rady Gminy jest już dostępne na stronie Stowarzyszenia SPIRIL.Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Świerklaniec


Zgodnie z nowym zarządzeniem Wójta od dnia 03.01.2011 r. Urząd Gminy Świerklaniec będzie czynny w godzinach:

 
Subskrybuje zawartość